9/11 Truth nominert til Nobels fredspris 2008

4. oktober 2008 av  

Begrunnelse for nominasjonen av
David Ray Griffin og 9/11 Truth-bevegelsen til Nobels fredspris 2008
Støttet av 10 professorer eller nåværende eller tidligere parlamentarikere

Nobel Peace Prize 2008?

Krigene i det 21. århundre – det USAs president har kalt ’Den globale krigen mot terror’ – begrunnes med en tragisk hendelse: angrepene mot New York og Washington den 11. september 2001. Denne hendelsen skulle komme til å rettferdiggjøre forkjøpskriger mot fiender som virket å være overalt og ingen steder. Fra 2001 ble terrorisme presentert som den største trusselen mot vestlige samfunn, og det fremste bevis for denne trusselen, ble vi fortalt, var hendelsene den 11. september.

I de senere årene har imidlertid 9/11 Truth-bevegelsen og deres fremragende akademiker David Ray Griffin presentert sterke bevis for at angrepene den 11. september ikke ble utført av islamistiske terrorister, slik vi er blitt fortalt, men av en amerikansk ’krigselite’ som påskudd for å gå til krig mot Afghanistan og Irak (kriger som allerede var vedtatt). David Ray Griffin og 9/11 Truth-bevegelsen har presentert overbevisende bevismateriale som viser at denne ’krigseliten’ utførte disse angrepene for å etablere en ny fiende etter Den kalde krigen, og for å starte kriger i tråd med sine økonomiske og politiske interesser. Vi mener det viktigste bidraget til fred i det 21. århundre er avsløringen av denne elitens politiske spill og fjerningen av de falske begrunnelsene for dens aggressive kriger. Dette har Griffin og 9/11 Truth-bevegelsen gjort på glimrende vis. Dersom angrepet den 11. september var en amerikansk ’falskflaggoperasjon’ for å rettferdiggjøre kriger i Midtøsten, bør avsløringen av dette faktum hedres med Nobels fredspris. Vi nominerer derfor med dette David Ray Griffin og 9/11 Truth-bevegelsen til å dele Nobels fredspris for 2008.

Siden 2001 har de store massemediene – de viktige avisene, TV-kanalene og pressebyråene – vært instrumenter for krigspropaganda. Mens flere og flere akademikere, militære offiserer og etterretningsanalytikere presenterte en voksende mengde bevis for at 9/11-angrepene mot New York og Washington ble utført av folk på innsiden av USA-systemet, rapporterte ikke mainstreammediene denne informasjonen. Til tross for det faktum at nesten 50% av USAs befolkning er skeptiske til den offisielle versjonen av 11. september, har massemedia ikke presentert bakgrunnen for denne skepsisen. De regulære massemedienes manglende evne til å ivareta sitt demokratiske ansvar har tvunget 9/11 Truth-bevegelsen til å legge informasjonen sin ut på internett. Til tross for korrupsjonen i de regulære massemediene har David Ray Griffin og 9/11 Truth-bevegelsen kunnet presentere vesentlig informasjon som kunne ha vendt krig til fred. Dette har slik vi forstår det gjort dem til de mest verdige kandidatene til Nobels fredspris.

9/11 Truth-bevegelsen begynte som en marginal gruppe aktivister og akademikere som stilte spørsmål ved den offisielle versjonen av 11. september-hendelsene. I dag omfatter denne bevegelsen rundt 100 professorer, over 200 arkitekter og ingeniører, 100 tidligere militæroffiserer og etterretningsanalytikere, over 60 piloter og 200 overlevende eller etterlatte etter 11. september (se nedenfor). 9/11 Truth-bevegelsen omfatter også tidligere europeiske regjeringsmedlemmer. Den omfatter en tidligere CIA-divisjonssjef, en tidligere nasjonal etterretningsoffiser og direktør for CIAs Office of Regional and Political Analysis, en tidligere styreleder for National Intelligence Estimates, en tidligere sjef for presidentens daglige oppdatering (PDB), en tidligere etterretningsleder ved Pentagon, en tidligere leder for Star Wars-programmet, en tidligere sjefsøkonom for president George W. Bush og en tidligere assisterende finansminister og redaktør ved Wall Street Journal. Flere av disse personene har rost David Ray Griffins bøker. 9/11 Truth-bevegelsen har utviklet seg til en større dissidentbevegelse som er i ferd med å forandre verden.

I dag har vi en fredsbevegelse med hundretusenvis av aktivister som har vendt seg mot den løgnaktige ’globale krigen mot terror’. En vesentlig del av denne bevegelsen med studenter, professorer, etterretningsanalytikere og militæroffiserer protesterer ikke bare mot krigen. De har også vist at USAs ’krigselite’ har stått for terrorhandlinger som påskudd for sine egne kriger. Det dreier seg om en gammel taktikk for ’falskflaggoperasjoner’ som er blitt brukt like lenge som kriger har krevd begrunnelser for å igangsettes: Man lar en hemmelig militær styrke eller terroriststyrke angripe ens egne militærstyrker eller ens egen befolkning for å få en angrepskrig til å virke som en ’gjengjeldelse’. Historisk sett er falskflaggoperasjoner blitt brukt av britene, tyskerne, amerikanerne, israelerne og til og med svenskene. USA startet den spansk-amerikanske krig i 1898 gjennom å angripe sitt eget krigsskip USS Maine på Cuba. I 1962 foreslo USAs militærledelse i et hemmelig dokument å gjennomføre et lignende angrep mot eget krigsskip ved Guantanamo på Cuba, samt å bombe sin egen marinebase, noe som skulle se ut som et kubansk angrep. Dokumentet foreslo amerikanske terrorangrep med bomber som sprenges i amerikanske byer og forfalskede kubanske dokumenter for å legge skylden på Cuba og rettferdiggjøre en krig mot Cuba. President John F. Kennedy godkjente ikke planen og ble regnet som uakseptabel for ’krigseliten’. To år senere skulle imidlertid et forfalsket nordvietnamesisk bombeangrep mot USAs destroyer USS Maddox i Tonkinbukta rettferdiggjøre krigen mot Nord-Vietnam. For et år siden talte USAs tidligere nasjonalsikkerhetsrådgiver Zbigniew Brzezinski i Senatet, og han sa der at USAs myndigheter gjennom å ta i bruk en ’provokasjon i Irak eller et terrorangrep i USA som tillegges Iran’ kan forsøke å rettferdiggjøre et amerikansk militært angrep mot Iran. Rettferdiggjøring av kriger er særlig nødvendig i et mer eller mindre demokratisk land, og falskflaggoperasjoner er den vanlige teknikken for å rettferdiggjøre aggressive angrep. Alle nye bevis for det som skjedde den 11. september viser at dette angrepet var en falskflaggoperasjon. Da David Ray Griffin utga boken The New Pearl Harbor – Disturbing Questions about the Bush Administration and 9/11 i 2003-2004, kunne han peke på nettopp dette faktum. Snart var 9/11 Truth-bevegelsen født, og den ble et globalt fenomen. I bok etter bok, video etter video og på nettsted etter nettsted er USAs ’krigselite’ blitt avkledd og avslørt av Griffin og hans kolleger.

9/11 Truth-bevegelsen har pekt på USAs offisielle erklæringer om at administrasjonen ble tatt på senga den 11. september, samtidig som en stor bevismengde viser at egyptiske, jordanske, israelske, tyske, franske, britiske, russiske og amerikanske etterretningstjenester på forhånd informerte USAs ledelse om et forestående angrep på amerikansk jord. Noen av disse var spesifikke om flyangrep i september mot USA-landemerker som World Trade Center. Senioragenter fra FBI og CIA informerte sine overordnede om det forestående angrepet, men til sin store overraskelse var toppledelsen ikke interessert i utfyllende informasjon. USAs ledere hevdet ingen kunne forestille seg at terrorister kunne fly passasjerfly inn i bygninger i så stor skala, mens bevisene nå peker mot at USAs luftforsvar og andre USA-organer hadde øvd på slike angrep i månedsvis. I månedene som ledet opp til 11. september gjennomførte de flere militærøvelser med fly som styrtet inn i World Trade Center og Pentagon. Den offisielle historien er ikke troverdig.

9/11 Truth-bevegelsen har også vært i stand til å vise at World Trade Center-tårnene ble fjernet med eksplosiver av militær type og bomber plantet i bygningene. Den 47-etasjer høye Bygning 7 ble fjernet uten at den var truffet av noe fly. Over 100 brannmenn snakker om eksplosiver i bygningene. Mange vitner snakker om enorme eksplosjoner i bygningenes kjellere. Garasjeetasjen i kjelleren av Nordtårnet forsvant i en eksplosjon allerede da det første flyet traff bygningen. Brannmenn snakket om ’elver av smeltet stål’. Da tårnene var kollapset, var det ’vulkaner’ av smeltet stål, ’som lava’, under de ødelagte tårnene, og dette smeltede stålet ble ikke kaldt før måneder senere. Eksperter har uttalt at ’det enda brant branner og fløt smeltet stål 21 dager etter angrepet’. Ordfører Rudy Giuliani sa at de underjordiske brannene ’raste i hundre dager’. I flere måneder fløt store mengder smeltet stål ved Nullpunktet på World Trade Center, noe som tyder på langt høyere temperaturer enn det faktiske smeltepunktet (1560°C). Vanlige karbonbranner og oksygenfattige karbonbranner, som vi tydelig så av TV-bildene fra World Trade Center-tårnene, kommer ikke i nærheten av disse temperaturene. Det faktum at smeltet stål fløt rundt i måneder kan bare forklares med massiv bruk av eksplosiver av militær type, eller ikke-konvensjonelle våpen. Videofilm og fotografier viser massive eksplosjoner og smeltet stål. Spesialister påpeker at stål fordampet. En vanlig karbonbrann kan ikke nå temperaturer på over 1000°C. For å fordampe stål trenger man temperaturer over 3000°C. 9/11 Truth-bevegelsen har gitt et fantastisk bidrag gjennom å samle disse bevisene. De vet nå at angrepet den 11. september var et oppdrag utført av profesjonelle militære, og avsløringen av dette faktum er sannsynligvis det absolutt viktigste bidraget til fred i det 21. århundre, og den aller viktigste motivasjonen for å gi Nobels fredspris i 2008 til David Ray Griffin og 9/11 Truth-bevegelsen.

Visse grupper i Vesten har ikke bare vært skeptiske, men også forferdet av det faktum at USAs ’krigselite’ kunne være i stand til å ofre tusenvis av amerikanske liv i Washington og New York for å skape påskudd for kriger i Midtøsten, samt for å erstatte den sovjetiske fienden med en ny fiende etter Den kalde krigen. Hvorfor skulle USAs ’krigselite’ ofre amerikanske liv, spør de. Disse gruppene i Vesten mente ingen USA-elite kunne være så kynisk og utspekulert. Men det å erstatte Den kalde krigens orden med en global krig mot terror har vært ansett som essensielt for disse menneskene. I dag vet vi dessuten at tusenvis av redningsarbeidere etter World Trade Center-tårnenes kollaps har pustet inn giftig støv, noe som har fått tragiske følger. Langt flere mennesker dør faktisk av det giftige støvet enn av selve brannene og kollapsene. Vi vet imidlertid også at Det hvite hus instruerte forurensningstilsynet EPA om å gi folket villedende informasjon – de fortalte newyorkerne at luften var trygg å puste i, selv om de visste at luften var giftig. Det hvite hus ofret med vitende og vilje tusenvis av newyorkere gjennom å tvinge EPA til å presentere feilaktig informasjon.

Avsløringen av 11. september-hendelsene som en ’innsidejobb’ forstyrrer ikke bare rettferdiggjøringen av USAs aggressive kriger i det oljerike Midtøsten og Sentral-Asia, den legger også en demper for islamistenes rettferdiggjøring av terrorangrep mot vestlige mål, ettersom Griffin og 9/11 Truth-bevegelsens avsløring av USAs ’innsidejobb’ vil tvinge islamistiske aktivister eller opprørere til å forstå sin egen rolle som brikker i spillet til USAs myndigheter. Disse islamistene vil forstå at de er blitt brukt som nyttige idioter av USAs ’krigselite’, som trengte disse terrorhandlingene for å rettferdiggjøre sine kriger. Bidraget fra David Ray Griffin og 9/11 Truth-bevegelsen er ikke bare et slag mot USAs aggressive kriger, disse bidragene er også et svært viktig slag mot en islamistisk terrorisme som har fremprovosert eller blitt brukt til å rettferdiggjøre USAs kriger mot muslimske land.

I den æra USA-administrasjonen kaller ’Den globale krigen mot terror’ har David Ray Griffin og 9/11 Truth-bevegelsen gitt det mest signifikante bidraget til fred, og for dette bør de hedres med Nobels fredspris i 2008.

Kommentarer

9 kommentarer til “9/11 Truth nominert til Nobels fredspris 2008”
 1. richardoreis sier:

  Hvor kan vi finne mer info om dette? Er dette å lese på hjemmesidene til Nobel Fredspris-instituttet? Hva er deres konkrete uttalelser, er f.eks. siste avsnitt, som er skrevet i kursiv, et sitat fra instituttet?

 2. Foreløpig, før vinneren annonseres 10. oktober, blir det ikke stort annet å lese om dette, vil jeg anta. Det ligger ikke ute på Nobel.no, og siste avsnitt er fra nominasjonsteksten, akkurat som resten.

 3. rolfken sier:

  Dere skal vel offentliggjøre hvem som står bak nominasjonen?? Dette har ikke nyhetsverdi før dere gjør det.

 4. Hei rolfken,

  det må bli opp til disse bakmennene selv om de ønsker å gå ut med navnene sine eller ikke.

  Her ligger i alle fall hele nominasjonsbrevet i PDF (6 sider, 1,2 MB).

 5. admin sier:

  Here is the list of professors who nominated David Ray Griffin and the 9/11 Truth Movement for the Nobel Peace Prize in 2008:

  http://www.911truth.no/wp-content/uploads/nobel-peace-prize-nom-2008-b.pdf

Trackbacks

Sjekk ut hva bloggosfæren sier om denne saken...
 1. […] 6, 2008 por ovigia Segundo o site Norueguês do Movimento pela Verdade do 11 de Setembro de 2001, 9/11Truth, quer este movimento quer o Dr. David Ray Griffin que muito se têm batido pela incessante busca da […]

 2. […] Aqui fica a lista de Professores que votaram a favor dessa nomeação, entre eles, Andreas von Bülow, ex-secretário de estado e ministro do governo alemão e autor do livro The CIA and September 11. […]

 3. […] til Nobel fredspris. David Ray Griffin og 911-bevegelsen ble nominert til Nobel fredspris 2008 (se Nominasjonsbrevet og […]Hva mener du?

Si din mening her.

XHTML: Du kan bruke disse taggene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>