sign up now internet casino online slots games for real cash video slots online casinos usa online casino casino usa EcoCard deposit accepted best online casino casino that takes american express online casinos that accept usa players us players online casino signup bonus online blackjack real money casino Neteller accepted

Braanen som USAs og Israels mann i Norge

desember 5, 2013 by · 2 Comments 

Det har bølget litt de siste ukene rundt den faglærte sveiseren Bjørgulv Braanen og hans kraftfulle personangrep på lederplass i Klassekampen tirsdag den 12. november 2013.

Vi har sett nærmere på både denne og andre lederartikler fra redaktørens hånd, samt vurdert Braanens samlede rolle i tåkeleggingen av kuppene i USA av november 1963 og september 2001. Klikk faksimilene nedenfor for å laste ned lesbare versjoner.

cia-kk


 

Hammeren / Torstein Viddal. Klassekampen (KK) 14.11.2013

Stormen Bjørgulv / Torstein Viddal

CIAs mann i Oslo / Torstein Viddal

Alle kronikker forfattet av bokaktuelle Torstein Viddal.

Elin Brodin, «Rotnorsk» og det anti-intellektuelle

oktober 29, 2013 by · 1 Comment 

Elin Brodin - Rotnorsk

Beretning om en varslet anmeldelse.

Elin Brodin er en norsk forfatter som hevder å «forsvare muslimene», men som hver gang hun slipper til i massemedia bekrefter det jeg kaller Dolkestøtslegenden mot muslimene. Nå er hun om kort tid aktuell med ny samtidsroman, og det følgende er utdrag fra annonseringen hennes av denne på Facebook igår, med fokus på dialogen oss imellom.

Brodin Viddal
Jobber som bare det om dagen, med bearbeidelsen av manuskriptet til den neste romanen min, «Rotnorsk».

Bør bli helt ferdig med denne finpussen i løpet av bare noen dager nå, hvis vi skal rekke utgivelse før årsskiftet som planlagt. Rundene på forlaget, trykkeprosessen og markedsføringen tar jo også sin tid …

Men jeg har bestemt meg for at dette skal gå, slik at de som ønsker det kan bruke boken til julegave, he he. Dog gir jeg ikke manus fra meg før jeg er sikker på at jeg har gjort mitt optimale med det, da :)

Lykke til, men jeg tillater meg å ha fordommer. Skal prøve å anmelde den fordomsfritt, men din fingerspitzgefühl for samtidens bevegere er ikke hva den var. Med «Rotnorsk» som tittel blir jeg *umiddelbart* skeptisk. Men det kan være jeg tar feil og at jeg bekymrer meg uten grunn.
Takk for respons, folkens. Og Torstein Viddal ‐ hvis du har tenkt å mene noe om en bok, er det vel best å lese den først, he he …


Nei, Pål Christoffersen, der er du forutinntatt som så ofte. Hovedpersonen i denne romanen er en etnisk norsk mann, og budskapet er atskillig mer komplekst enn det du hoster opp her. Snakk om å sette folk i bås og trekke forhastede slutninger. Jeg sier som jeg sa til Viddal: Er dere interessert, så les boken først og start med synsingen etterpå ;)

Vær så god, Elin. Jeg mener ellers at jeg har tatt masse forbehold her, og heller ikke ment noe om din bok. Jeg har faktisk vanskelig for å se hvordan jeg kunne tatt MER forbehold enn det jeg allerede har gjort.
Siden du kommer med subjektive utsagn på profilen min om at jeg skal ha degenerert på et eller annet vis, kan du jo ikke vente veldig blid tilbakemelding fra meg, Torstein. Hvorfor du i det hele tatt kommenterer når du bare har slikt å vrenge ut av deg, skjønner jeg ikke helt. Du må gjerne, som alle andre, anmelde boken min når den tid kommer, men det er vel ikke noe vi behøver å samtale om på forhånd …
Alle andre her kommer med subjektive utsagn her på profilen din, så her blir det feil bare fordi jeg er meg, og fordi jeg er ærlig med deg, og fordi du ikke liker at jeg er ærlig med deg.

Men OK: Jeg gleder meg veldig til boken din kommer og du er veldig flink og boken er sikkert kjempebra!


Du må lese mer analytisk, og ikke gi etter for dine følelser og din tro, Dahl. Jeg er ærlig om egne fordommer, og om forfatterens fingerspitzgefühl, og i tillegg er jeg skeptisk til boken ene og alene på bakgrunn av tittelen — som er alt vi vet her, så langt.

At jeg sier «noe ærlig om Elin Brodins bok» er noe du selv har diktet frem. Kanskje du skulle forsøke deg som poet? :)

Jeg har i flere år tålt din kverulering i debattforumet mitt. På den personlige profilen min er takhøyden atskillig lavere, og jeg trenger ingen annen grunn til å fjerne deg som FB‐venn enn at jeg ikke har sans for din væremåte og ikke får noe ut av kontakten med deg. Når du nå også er ubehagelig mot andre av mine FB‐venner, synes jeg tiden er moden. Farvel og lykke til videre.
So much for public debate. Du er blitt en anti-intellektuell, Brodin. Det er litt trist.

Jeg vil gå nærmere inn på dette sørgelige faktum, samt din holocaustfornektelse, i anmeldelsen av «Rotnorsk».

Du står helt fritt til det, Torstein. Alle kan anmelde bøkene mine, hvis de får det trykket noe sted. (Eller de kan utbre seg på nett.) Du gir inntrykk av å tro at din evt. anmeldelse av «Rotnorsk» er viktig i min verden, men slik forholder det seg nok ikke. Alltid interessant med tilbakemeldinger, selvsagt, men du befinner deg etterhvert et godt stykke ned på listen over dem jeg vil lese respektfylt og grundig. Dessverre.

Min profil er uansett ingen debattvegg, og jeg tar nå konsekvensen av at vår kjemi er svært dårlig – jeg orker ikke mer av det tidstyveriet kontakten med deg har representert. Har prøvd å være tålmodig fordi du virker så ivrig, men dette giver ikke brød.

Vil du fortsette å være opptatt av undertegnede, blir det på god avstand. Lykke til videre.

Upside Down

juli 31, 2013 by · 1 Comment 

IS THE WORLD TURNED COMPLETELY UPSIDE DOWN? This summer that question is maybe more expressed than ever. Two Norwegians from two different generations — both living in France — make it exceptionally clear this very summer.

jagland

In the one corner sits the Western Norwegian Varg Vikernes, blogging, a 40-year-old father of three and with his fourth child on its way. In the other stands the Eastern Norwegian Thorbjørn Jagland, beating his chest and bragging: To quote him, he has for a long time «carried out major reforms of the European Council to strengthen the collective system that we have built to protect human rights and the rule of law throughout the Continent».

This summer, Jagland has suggested the exclusion of people with so-called extreme views: «They have views that are criminal» if we are to believe Jagland. And between the lines, it is people like Varg that Jagland wants to exclude from the columns and from the public debate.

Jagland, in other words, wants to deny Varg real basic human rights, and it is therefore natural to view the timing for his suggestion in light of the events of the past few weeks in relation to Varg, where Varg and his kids and his pregnant wife have been victims of a terror attack on their own home.

The attack on Varg’s home and family was ordered by Jagland’s like-minded, and thus by persons who don’t think Varg should have real basic human rights, like being able to express himself in the public sphere. «French» authorities thought some of Varg’s writings on his blog were so mean that they sent armed and masked thugs to his home, and ordered them to drag Varg and his pregnant wife away to lengthy interrogations.

Jagland’s friends then told an entire world that Varg planned a massacre, a major terror attack, and various creative combinations of these lies, and it all boiled down to the fact that those «French» authorities had read his blog and found something there that they didn’t agree with or didn’t like.

Jagland, on the other hand, has recently given the Nobel Peace Prize to among others the EU and Barack Obama, two actors who only in the last few years have killed hundreds of thousands of muslims within the framework of the gruesome holocaust that was launched on September 11th, 2001, with the lies about muslims stabbing the mighty US in the back.

Jagland completely ignored Nobel’s will and testament, giving president Obama the Peace Prize based on things he had said and read from flowery speeches about things he would like to do sometime or other, but which he later stated would likely not happen in our lifetime. As the deadline for that year’s Peace Prize meriting deeds ran out on New Year’s Eve 2008, Obama hadn’t done anything besides running and winning an election campaign. Jagland therefore handed Obama the Peace Prize based on election promises and speeches that Jagland himself liked very much.

So Jagland supports this mass murdering American president, while he also denies the holocaust killing of per now 2-3 million muslims in Africa and Asia, probably a lot more, a holocaust Jagland supports through his denial and through his «humanitarian» focus elsewhere — in completely irrelevant areas for the persecuted muslims.

And as if that wasn’t already enough, Jagland is also according to the Norwegian mass media the only Norwegian that has ever seen the American «evidence» being used as the basis for his and Obamas (and the EU’s) holocaust against the muslims. Jagland has according to Jagland himself seen the «evidence» for muslims being behind 9/11, and this «evidence» is — still according to Jagland — rock solid.

We, the people, have not 12 years later seen one single piece of evidence for muslims or muslim nations being behind 9/11. We are still forced to finance the terror against the muslims, and the holocaust against the muslims, and the brainwashing hate-propaganda against the muslims, through our taxes and our NRK TV license.

So what we’re looking at is then an aging Eastern Norwegian living in France who spends his summer attacking real basic human rights, who supports armed revolution, terrorism and holocaust mass extinction of people of other faiths, and who also hinders democracy and transparency through keeping alleged «evidence» against muslims secret, which is used as a stab-in-the-back myth for a total war against innocent civilians in a growing number of muslim countries, who are left to feel the democratic «blessings» of Norwegian arms exports and Norwegian propaganda lies.

This man — Jagland — is the one who — together with his false politician colleagues and the pathologically lying mainstream media — then tries to make people fear a 40-year-old family father and Western Norwegian in France. This is the man we should all fear! He blogs! And he extends his house for his growing family! He and his wife Marie don’t use the kindergarten!

We know where in France the dangerous one of you lives, Jagland. And that you vote Labour.

PS: I could also have said a lot more on the EU — this anti-democratic monster that Jagland is so in love with — where «un-elected scum» form the government (commission) and where the elected parliament doesn’t even have the right of suggestion.

References:
1) Är världen eller Lasse Wilhelmson upp och ner?
2) D*A*S*H — Direct Action to Stop the Holocaust

Kontroll på Kontinentet

juli 31, 2013 by · Leave a Comment 

ER VERDEN SNUDD HELT PÅ HODET? Denne sommeren blir dette spørsmålet kanskje satt enda mer på spissen enn ellers. To godt voksne nordmenn fra hver sin generasjon — begge bosatt i Frankrike — gjør dette litt ekstra tydelig akkurat denne sommeren.

jagland

I det ene hjørnet sitter vestlendingen Varg Vikernes og blogger, som 40 år gammel trebarnsfar og med det fjerde barnet på vei. I det andre står østlendingen Thorbjørn Jagland og slår seg på brystet og tøffer seg: Etter eget utsagn har han over lang tid «gjennomført store reformer i Europarådet for å styrke det kollektive systemet vi har satt opp for å beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper på hele kontinentet».

Denne sommeren har Jagland tatt til orde for å utestenge folk med såkalt ekstreme ytringer: «De har holdninger som er kriminelle» om vi skal tro Jagland. Og mellom linjene er det mennesker som Varg Jagland ikke ønsker skal slippes til i spaltene eller i den offentlige samtalen.

Jagland ønsker med andre ord å frata Varg helt grunnleggende menneskerettigheter, og det er da naturlig å se timingen av utspillet hans i lys av de siste ukenes hendelser knyttet til Varg, der Varg og ungene og hans gravide kone ble utsatt for et terrorangrep i sitt eget hjem.

Angrepet mot Vargs hjem og familie ble bestilt av Jaglands likesinnede, og altså av personer som mener Varg ikke bør ha helt grunnleggende menneskerettigheter som det å kunne ytre seg i offentligheten. «Franske» myndigheter mente noe av det Varg skrev på bloggen sin var så slemt at de sendte væpnede og maskerte bøller hjem til ham, og ba bøllene dra med seg Varg og hans gravide kone til langvarige avhør.

Jaglands venner fortalte så en hel verden at Varg planla en massaker, en større terroraksjon, og ulike kreative varianter av disse løgnene, og alt sammen kokte ned til at de «franske» myndighetene hadde lest bloggen hans og der funnet noe de var uenige i eller ikke likte.

Jagland har på sin side gitt Nobels Fredspris til bl.a EU og Barack Obama, to aktører som bare de siste årene har drept hundretusener av muslimer innenfor rammene av det grufulle holocaustet som ble igangsatt den 11. september 2001, med løgnene om at muslimer her hadde dolket det mektige USA i ryggen.

Jagland så her fullstendig bort fra Nobels vilje og testament, og ga president Obama fredsprisen på bakgrunn av ting han hadde sagt og lest opp i blomstrende taler om ting han kunne tenke seg å gjøre en eller annen gang, men som han senere presiserte at neppe kom til å skje i vår levetid. Da fristen for det årets fredsprismeritterende handlinger utløp nyttårsaften 2008, hadde ikke Obama gjort annet enn å føre og vinne en valgkamp. Altså ga Jagland fredsprisen til Obama med utgangspunkt i valgløfter og ytringer som Jagland selv likte veldig godt.

Jagland støtter altså denne massemorderen av en amerikansk president, samtidig som han fornekter holocaust-drapet på til nå 2-3 millioner muslimer i Afrika og Asia, trolig langt flere, et holocaust Jagland støtter gjennom fornektelsen og gjennom sitt «humanitære» fokus på helt andre — og for de forfulgte muslimene helt irrelevante — områder.

Og som om ikke dét var nok, er Jagland ifølge de norske massemediene den eneste nordmann som har fått se de amerikanske «bevisene» som brukes som begrunnelse for hans og Obamas (og EUs) holocaust mot muslimene. Jagland har ifølge Jagland selv sett «bevisene» for at muslimer sto bak 9/11, og disse «bevisene» holder ifølge Jagland selv i massevis.

Vi andre har 12 år etter enda ikke fått se et eneste bevis for at det sto muslimer eller muslimske nasjoner bak 9/11. Vi tvinges likevel til å finansiere terroren mot muslimene, og holocaustet mot muslimene, og den hjernevaskende hatpropagandaen mot muslimene, via skatteseddelen og NRK-lisensen.

Det vi ser er altså en aldrende østlending bosatt i Frankrike som bruker sommeren til å angripe helt grunnleggende menneskerettigheter, som støtter væpnet revolusjon, terrorisme og holocaust-masseutryddelse av annerledes troende, og som hindrer demokrati og åpenhet gjennom å hemmeligholde påståtte «bevis» mot muslimene som brukes som en dolkestøtslegende for en total krig mot uskyldige sivile mennesker i stadig flere muslimske land, som får føle den demokratiske «velsignelse» av norsk våpeneksport og norske propagandaløgner.

Jagland forsøker på sin side sammen med falske politikerkolleger og patologisk løgnaktige massemedier å få folk til å frykte en 40-årig familiefar og vestlending i Frankrike. Dette er mannen vi alle skal frykte! Han blogger! Og han bygger på huset sitt for å huse den voksende familien! Han og kona bruker ikke barnehage!

Vi vet hvor i Frankrike den farlige av dere bor, Jagland. Og at du stemmer Arbeiderpartiet.

PS: Jeg kunne også sagt masse mer om EU — dette antidemokratiske monsteret som Jagland er så forelsket i — der «un-elected scum» danner regjeringen (kommisjonen) og der det folkevalgte parlamentet ikke engang har forslagsrett.

Referanser:
1) Är världen eller Lasse Wilhelmson upp och ner?
2) D*A*S*H — Direct Action to Stop the Holocaust

Professor Harrit ydmyker BBC

mai 25, 2013 by · Leave a Comment 

Dette private opptaket av et sensurert intervju BBC gjorde med den danske kjemiprofessoren Niels Harrit fra Københavns Universitet onsdag 11. mai 2011 for BBCs manipulerende propagandafilm «9/11 Ten Years On» viser ikke bare hvor lite BBC-intervjueren Michael Rudin vet og forstår om det som skjedde på Manhattan den 11. september, men også hvor politisk indoktrinerende den britiske statskanalen opptrer i en så bitter og politisert strid som oppgjøret om sannheten om 9/11.

Professor Harrit eier og ødelegger her BBC, og det er sant å si merkelig at mannen fremdeles er i live og har to fungerende kneskåler, gitt den massive mafia av voldsforherligende NATO-politikere og spesialagenter han er opp imot.

Både BBCs «Conspiracy Road Trip»-episode om 9/11 og «Conspiracy Road Trip»-episoden om 7/7 bruker det samme glatte, sleipe, manipulerende PR-trikset: På en busstur med sammenraskede busspassasjerer som liksom skal representere henholdsvis 9/11-skeptikere og 7/7-skeptikere, lar de den kjekkeste mannen i den første episoden og den søteste jenta i den andre, være den av skeptikerne som liksom forandrer mening i løpet av bussturen som følge av reiselederens — den irske komikerens — «overbevisende» argumenter og iscenesettelser.

De andre busspassasjerene — som ikke ombestemmer seg og begynner å tro på det offisielle eventyret — fremstår som enten dumme eller stygge — eller begge deler:

BBC 7/7 Genocidal War Propaganda

Den søteste jenta her viser seg å være en pengelens skuespiller og fotomodell — Layla Randle-Conde — som i 2010 spilte inn mykpornoproduksjonen «Cam Girl». Kanskje hun også lot seg betale av NATO-kringkasteren BBC til å spille en rolle som søt 7/7-skeptiker som tar til fornuften i løpet av en busstur med en kjekk, irsk komiker?

Dette er altså NATO-krigspropaganda på det absolutt laveste lave. Og alle briter må selvsagt betale for å bli løyet til av sine egne lisensfinansierte statlige medier.

Vi har nøyaktig den samme propaganderende elendigheten her i Norge, med det avskyelige NRK, som aktivt støtter opp om dolkestøtslegendene mot muslimene og tåkelegger holocaustet på muslimene etter 9/11 og 7/7 — som omfatter et sted mellom 2 og 9 millioner drepte muslimer. Man skulle ikke tro det gikk an, men det gjør det åpenbart, og jeg oppfordrer derfor alle nordmenn som fortsatt har fjernsynsapparat til å gå til sivil ulydighet og nekte å betale TV-lisens av overbevisningsgrunner.

Viktigst i februar 2013

mars 1, 2013 by · Leave a Comment 

Disse sakene var viktigst på 9/11 Truth Norway i februar:

Redd Norge, redaktører!

1 Redd Norge, redaktører!
2 Elin Brodin og muslimene
3 Humanist lunacy from Didrik Søderlind
4 Breivik uniting Zionism and Nazism
5 Olje eller Israel?

Listen viser at angrepet på Norge – mot Oslo og Utøya i 2011 – og hvem som i virkeligheten sto bak dette engasjerer leserne i februar. Den viktigste saken var Redd Norge, redaktører!, der undertegnede, Torstein Viddal, advarer Norge og oppfordrer redaktørene i Norge til å ta ansvar, for én gangs skyld. Dette var vel å merke et halvt år før 22/7-terroren, og lenge før Norges statsminister ødela ansvarsbegrepet én gang for alle. I løpet av februar er også romanen min ferdigskrevet, se annonse nederst på denne siden.

Videre har vår skribent Ole Christian Juvet Herup fått en kronikk på trykk i Klassekampen – stort kryss i taket! – den 21. februar, om Vepsens tåpelige stigmatisering av 9/11-skeptikere, og litt om nazistbaser på månen, som Juvet visstnok stiller seg skeptisk til.

Og sist, men ikke minst, har undertegnede hatgrupperepresentant (igjen ifølge den tvilsomme hatgrupperapporten fra Vepsen) vært i Horsham i England og rapportert fra terrorrettssaken der mot BBC.

En nokså begivenhetsrik måned, med andre ord. Men vi trenger likevel flere artikler *her* på nettstedet, fra *dere* der ute. Dere trenger ikke være en av oss, men kan fx være noen som elsker å *ta* oss og filleriste argumentene våre. Ta kontakt om du har trøbbel med å sende inn stoff!

Redd Norge, redaktører!

Forsvaret – For alt vi har. Og alt vi er.Det er bare én måte vi kan stanse terror mot norske mål og mennesker på, og det er ved å nøste opp det nettverket som nærer og støtter terroren i vår verdensdel på 2000-tallet.

Dere redaktører kan og bør nå bidra til dette. Dere kan ikke la ideologi og prinsipper komme foran det å verne og beskytte menneskeliv i vårt eget land og i vår egen hovedstad. I så fall er dere for landssvikere å regne.

Dere vet fra måten T-banen i London ble sprengt på – med bomber under gulvene i vognene – at britiske myndigheter ikke snakker sant om angrepet på London-undergrunnen den 7. juli 2005. Dere vet også fra måten Tvillingtårnene ble sprengt på – med nanotermitt og andre eksplosiver – at amerikanske myndigheter ikke snakker sant om angrepet på World Trade Center i New York den 11. september 2001.

Dere vet også at amerikanske og britiske myndigheter har satt ut villedende rykter og desinformasjon om disse terrorangrepene, samtidig som de aktivt har hindret og sabotert reelle og uavhengige granskninger av disse dødelige hendelsene.

Det går ikke an å lukke øynene for slike tragiske hendelser og dødelige nettverk, og så håpe på at de ikke skal slå til i Oslo og Norge.

Vi trenger dere nå. Alle fakta er allerede gravet frem av de alternative mediene. Det er ingenting mer å lekke. Alt vi venter på nå, er at noen av dere tør skrive om det, prate om det og vise bevisene på TV.

Dere kan ikke lenger påstå at dere tror det står muslimer bak disse angrepene.

 

 

Elin Brodin og muslimene

Elin Brodin er en norsk forfatter som hevder å «forsvare muslimene», men som hver gang hun slipper til i massemedia bekrefter det jeg kaller Dolkestøtslegenden mot muslimene. La oss se hvordan en Facebook-tråd hun startet lørdag kveld i «Brodins snakkeboble» artet seg, med fokus på dialogen oss imellom.

Brodin Viddal
Jeg blir beskyldt for å være «landssviker» osv. fordi jeg arbeider for livssynsfrihet, fredelig sameksistens og kulturdialog i en stadig krympende verden.
Ofte får jeg spørsmål om hvorfor jeg «alltid skal forsvare muslimer» o.l. Mine svar er:
1) Jeg forsvarer muslimene fordi det er de som nå primært blir angrepet. Mitt mål er likeverd og rettferdighet. I 30-årene ville jeg ha forsvart jødene.
2) Jeg gjør ikke dette fordi jeg er spesielt «bløthjertet». Jo, jeg føler sterk empati med ofrene for fordommer, men jeg driver mitt arbeid på feltet like mye for min egen skyld – og for fellesskapet. Klarer vi ikke å løse dagens konflikter, vil det på sikt gå ut over oss alle. Derfor kan man like godt si at jeg kjemper for min egen og mine barns fremtid.
For meg er det ufattelig at det finnes så mange mennesker som ikke vil delta i denne kampen, og at vi har lært så lite av historien …
Jeg vil ikke si du «forsvarer muslimene» når du støtter dolkestøtslegendene om 9/11 og 7/7, Elin Brodin. Vet du hva som ble endeløsningen etter tyskernes dolkestøtslegende mot jødene?
For sånn ca. hundrede gang, Torstein: Jeg har ikke støttet den offentlige teorien om 9/11, like lite som jeg har støttet din. Jeg tar ikke stilling til hvilken teori som er riktig her, og det har uansett ingen betydning for mitt verdensbilde. Alle mennesker kan bli voldelige i visse situasjoner.
Du har støttet Legendene gjennom kronikker og leserinnlegg, Elin Brodin. Dessverre har du det, som så mange andre. Og 2-3 millioner muslimer er drept siden 9/11 som følge av denne og lignende legender. Folk er torturert for dem etc.
Torstein: Ja, jeg har noen ganger tatt utgangspunkt i den vanlige oppfatningen av denne hendelsen, men det er en stund siden nå. For tiden understreker jeg gang på gang at jeg ser det finnes flere teorier, og at jeg ikke tar noen definitiv stilling til hvilken som er riktig. Temaet drøftes også i den siste boken min. Poenget mitt er: Muslimer driver jo uansett med selvmordsbombing o.l. rundt omkring – de er potensielt voldelige som alle andre mennesker, og det er ikke å undres over. Dette har ingen betydning for det som står i posten min her.
Senest 3. mai i år: «FORSTÅR: Forfatter Elin Brodin forstår hvorfor al-Qaida angriper vesten, men liker ikke metodene.»
Skjønner du ikke at du støtter Dolkestøtslegenden med disse uttalelsene dine i media, Elin Brodin?
Ja, Torstein, jeg står ved det. Jeg forstår om det kommer reaksjoner mot Vesten, selv om jeg aldri bifaller noen form for organisert vold mot sivile. Uansett hva de som står bak kaller seg. Hvorfor kan du ikke godta en slik prinsipiell instilling?
Fordi du støtter Dolkestøtslegenden som allerede har drept millioner av muslimer, Elin Brodin. Det er fullstendig uakseptabelt, derfor godtar jeg det heller ikke.
Du får se dette som du selv vil, Torstein. Jeg respekterer at du har et annet syn enn meg her – men vennligst gi den samme respekten tilbake og ikke bli så personlig. Jeg gjentar at jeg ikke støtter det du kaller Dolkestøtslegenden, men ikke tar stilling til hvilken teori som er riktig. Uansett er det faktisk ikke 9/11 denne tråden handler om, og mine refleksjoner i posten over står nøyaktig like fast uansett hvilken av teoriene som er korrekt.
Elin Brodin, vi to er uenige om hvorvidt du kan sies å «forsvare muslimer» – som er kjernen i denne tråden – dersom du hver gang du ytrer deg i media samtidig støtter Dolkestøtslegenden som allerede har drept millioner av muslimer. Du må vel kunne akseptere saklig uenighet?
Jeg aksepterer at vi er uenige, Torstein. Men jeg synes ikke du skal beskylde meg for noe som ikke stemmer. Jeg har som sagt veldig mange ganger i den siste tiden sagt at jeg ikke tar stilling til hvilken teori om 9/11 som er riktig. Men du mener vel heller ikke at det ikke finnes voldelige muslimer, går jeg ut ifra, eller noen form for aggresjon mot Vesten … ?
Don’t change the subject, Elin Brodin. Og vær snill og ikke gjør dette til en personlig vendetta. Les dine egne regler.
Jeg endrer ikke tema, Torstein. Mitt poeng er at 9/11 eller ikke, så finnes det motstand mot Vesten. Med eller uten akkurat dette attakket. Derfor står min post her fast UANSETT.
Vis litt respekt, Tom. Saken er ikke hva Elin Brodin tror oppi hodet sitt, men hva hun bidrar med i den norske medieoffentligheten. Og der bidrar hun gang på gang med sin bekreftelse av Dolkestøtslegenden, som dokumentert i denne tråden.
Men Torstein, nå må du gi deg! Jeg sier jo at jeg ikke tar stilling – det er ikke det samme som å støtte hverken det ene eller det andre.
Elin Brodin, benekter du at du har bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, at du alltid bekrefter Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, eller at du skriver i denne tråden at du fortsatt står ved det du skrev sistgang du bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier? Veldig fint om du kan avklare, så vi får klarhet i hvor våre virkeligheter skiller lag.
Torstein: Jeg har allerede svart på det du spør om, men for siste gang: Ja, jeg har noen ganger tatt utgangspunkt i den vanligste teorien om hvem som sto bak 9/11, men for tiden understreker jeg gang på gang at jeg ikke tar stilling til hvilken av teoriene som er riktig. Uansett mener jeg det samme om religionsfrihet osv. Hvor vanskelig kan dette være?
Det er et faktum at en del mennesker fra muslimsk dominerte regioner av gode grunner har et agg til Vesten. Om noen av disse står bak akkurat 9/11, kan ikke jeg avgjøre. Vil du ha en utdypning av mitt syn her, er et kapittel i den siste boken min viet til det. Politisk vold har uansett ikke noe med islam, kristendommen, kommunismen e.l. i seg selv å gjøre, men skyldes alltid dypest sett terroritalinstinkter, maktsyke, profittmotiver osv hos maktmennesker, og det er lettere å få med seg befolkningen der sistnevnte lever under turbulente og vanskelige kår. Alt mulig kan brukes som påskudd. –Jeg synes du burde respektere at jeg er opptatt av litt større prinsipielle perspektiver her, og at spørsmålet om 9/11 ikke utgjør hele mitt interessefelt.
Vil også legge til at uansett hvem som sto bak 9/11, synes jeg overvåknings- og krigshysteriet i etterkant er siste sort, og er hundre prosent motstander av en slik type reaksjon. –Jeg kunne synse mye om hva jeg tror Torsteins syn kan «føre til», men nøyer meg med saklige argumenter. Alle har rett til å gi uttrykk for sin mening uten å beskyldes personlig for å være medansvarlig mht maktens slakting av uskyldig mennesker.
‎Elin Brodin, vær vennlig å svare på det jeg spør om, og ikke altmulig annet: Benekter du at du har bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, at du alltid bekrefter Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, eller at du skriver i denne tråden at du fortsatt står ved det du skrev sistgang du bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier? Veldig fint om du kan avklare, så vi får klarhet i hvor våre virkeligheter skiller lag.
Jeg har svart, Torstein. Flere ganger. Og nå orker jeg ikke å gjenta meg selv mer. Take it or leave it
Tom Ekeberg, jeg kritiserer ikke Elin for å ikke oppføre seg på en måte som forutsetter at hun tror det samme som meg. Dette er ikke et spørsmål om hva som foregår i hodet hennes. Jeg har aldri påstått at Dolkestøtslegenden er dokumentert i denne tråden. Oppsummert: Les det jeg skriver her, eller finn på noe helt annet enn å diskutere det jeg skriver.
Elin Brodin, det stemmer at du har svart. Men du har ikke svart på mine spørsmål. Dermed blir det i beste fall en halvsannhet å hevde at du har svart, når det du mener er at du har svart andre mennesker som spør om noe helt annet.
Du har spurt om jeg støtter den offentlige 9/11-teorien, Torstein, og det har jeg svart på. Er det noe annet du lurer på, så har jeg ikke fått det med meg
Hvis det er det du tror jeg har spurt deg om, Elin Brodin, kan jeg dessverre ikke hjelpe deg. Du tror virkelig dette? Nuvel. Og jeg får ikke lov til å gjenta spørsmålet selv om du åpenbart lurer veldig på hva spørsmålet var?
Torstein: Ja, du får gjenta, da, hvis du kan være litt presis …
OK, eg tek oppat: Benekter du at du har bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, at du alltid bekrefter Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, eller at du skriver i denne tråden at du fortsatt står ved det du skrev sistgang du bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier?
Jeg har svart på det, Torstein. Hvis du oppfatter det slik at jeg ikke har svart på det, tror jeg vi befinner oss i så forskjellige verdener at vi bare må «call it a day» …
Eller -plutselig gikk det et lys opp for meg: Er det den opprinnelige Dolkestøtlegenden (som Alf henviser til her) du snakker om, Torstein? Da har jeg misforstått, for jeg gikk ut ifra at du som alltid siktet til 9/11, og at du kalte den offisielle teorien her for «Dolkestøtlegenden». Hvis du mener den opprinnelige , er svaret mer komplisert – men du finner uansett en utdypning av min syn også der i «Fredløs», hvis du er interessert
Word: «Jeg tror han mener den i overført betydning: «muslimer sto bak bombingen av London og New York».»
Ja, hvis det fremdeles er 9/11 du snakker om, Torstein, så har jeg altså svart det som er å svare på den saken – også i tidligere replikker på denne tråden. Jeg har forklart min innstilling og har ikke mer å legge til. At vi ikke kommuniserer særlig bra, er en annen sak, men det kan vi vel slå oss til ro med uten å gjenta oss selv ad infinitum? Jeg er ikke fiendtlig innstilt til deg, men sliten av repetisjonene
Jeg kan ikke forstå dette på noen annen måte enn at du ikke forstår norsk, Elin Brodin. Hvilket er oppsiktsvekkende for en forfatter.

Tråden fortsetter, selvfølgelig, men går i ball for Brodins del, som går i personangrepsmodus, etter kommentaren min om at hun neppe kunne forstå norsk når hun ikke engang etter to gjentagelser av spørsmålet forsto hva det var jeg spurte om.

Oppsummert kan vi likevel si – etter å ha fulgt resten av tråden – at Elin Brodin nærmest hver eneste gang hun har opptrådd i massemediene har bekreftet den hatefulle Dolkestøtslegenden mot muslimene, samt at hun – selv om hun nå hevder å ikke ta stilling – heller ikke for fremtiden har noen planer om å avstå fra å bekrefte den hatefulle Dolkestøtslegenden mot muslimene når hun figurerer i media.

Elin Brodin ser rett og slett ikke ut til å fatte hva som skulle være problematisk med å støtte en slik hatefull dolkestøtslegende. I stedet vender hun i kjent stil sin vrede mot dem som påpeker at hun rent faktisk bekrefter denne legenden med sine innlegg i massemediene, slik at hele problemet med den hatefulle Dolkestøtslegenden for hennes del blir de menneskene som peker på at hun ikke burde støtte den, dersom det stemmer at hun ikke har tatt stilling til hva det var som skjedde i New York og London.

Vi avventer derfor i spenning Elin Brodins neste innlegg om terror og islam i massemediene, og kommer tilbake til hva hun da sier i kommentarene nedenfor.

Humanist lunacy from Didrik Søderlind

Metaskeptic «Humanist» editor Didrik Søderlind on NRK1 TV about 22/7: «One of the reasons that I was quite sure Anders Behring Breivik wasn’t a part of a network and that he must have done it all by himself, is that we know that no Norwegian rightwing extremists can keep their mouths shut, so it had to be just one man.»

Now, there are several things to note in this argument from the editor of «Humanist», but let’s start with the most serious mistakes:

1) Even if ABB should have been all alone about it, we know he couldn’t keep his mouth shut. The ministry’s audio phonelog disappearing and even the note written about the threats by the operator vanishing, was due to solid cooperation, not a lack of talking. Same thing with the Utøya threats at the Hegnar Online politics forum, that disappeared in its entirety on Wednesday 20th July 2011.

2) The rightwing extremist, national zionist ABB in no way kept his mouth shut, rather, he boasted about his foreign network: «Breivik claims the persons who in total were behind some 50 attacks in Europe since WW2 are the members of this [anti-communist resistance] movement.» according to Dagbladet.

3) It’s typical of zionist editors to argue that a foreign network was impossible because Norwegian zionists were eager to talk (to try to be as categorical as these zionist editors themselves).

4) The «Humanist» editor’s absolute belief in absolutes, and in absolutely homogenous groups within the labels he makes for them, probably also explains how it’s possible for him to believe that neither the first Manhattan Project (the atomic bomb) nor the second (the WTC demolition) were possible to carry out, as «someone would have talked», and America’s super-duper-free journalists and editors are simply foaming at their mouths at the thought of revealing 9/11. Extremist zionists are human beings, too, and human beings have a tendency to be diverse as individuals. Some talk and some keep their mouths shut.

5) You can believe when you are in your church!

6) Why does editor Søderlind think the police are filed as suspects by the families who lost their loved ones in the terror attacks of 22/7?

*

Metaskeptiker og Humanist-redaktør Didrik Søderlind på NRK1 om 22/7: «En av grunnene til at jeg var ganske sikker på at Anders Behring Breivik ikke var del av et nettverk og at han måtte ha gjort det alene, er at vi vet at ingen norske høyreekstremister klarer å holde kjeft, så det måtte være bare én mann.»

Det er flere ting å merke seg ved Humanist-redaktørens resonnement, men la oss starte med det aller grøvste:

1) Selv om ABB skulle ha vært helt alene, vet vi at han ikke klarte å holde kjeft. At departementets lydlogg er forsvunnet og notatet operatøren skrev ned truslene på forduftet, skyldes solid samarbeid, og ikke mangel på kjeftbruk. Likeledes med Utøya-truslene på Hegnar Onlines politikkforum, som forsvant i sin helhet onsdag 20. juli 2011.

2) Den høyreekstreme nasjonalzionisten ABB holdt nettopp ikke kjeft, men trakk tvert imot frem sitt utenlandske nettverk: «Breivik hevder at personene som totalt står bak et 50-talls angrep i Europa siden 2. verdenskrig utgjør denne [antikommunistiske motstands]bevegelsen.» ifølge Dagbladet.

3) Det er typisk for zionistiske redaktører å argumentere med at et utenlandsk nettverk var umulig grunnet norske zionisters snakkesalighet (for forsøksvis å være like kategorisk som de zionistiske redaktørene).

4) Humanist-redaktørens absolutte tro på absolutter, og på absolutt ensartede grupperinger innenfor båsene han snekrer opp, forklarer trolig hvordan det også blir mulig for ham og hans likesinnede å tro at hverken det første Manhattanprosjektet (atombomben) eller det andre (WTC-sprengningen) var mulig å gjennomføre, fordi «noen ville ha plapret», og USAs superduperfrie journalister og redaktører bare sikler etter å avsløre 9/11. Ekstreme zionister er også mennesker, og mennesker har det med å være forskjellige som individer. Noen plaprer og noen holder kjeft.

5) Tro kan du gjøre i kjerka!

6) Hvorfor tror redaktør Søderlind politiet er anmeldt av de etterlatte etter terrorangrepet 22/7?

Norwegian only: Det eksakte sitatet i kontekst er fra det drøye minuttet 23:00-24:15 i dette klippet: [youtube]

Konspirasjoner skjer hele tiden, og verdenshistorien og nåtiden er full av sammensvergelser; folk som har snakket sammen, skjulte maktbindinger osv. Det som kjennetegner den typen konspirasjoner som det snakkes om her, det er jo disse enorme konspirasjonene som er allmektige, som aldri gjør feil, hvor ingen plaprer osv.

Det som er så veldig typisk med de konspirasjonene som skjer i virkeligheten, er at folk hopper av, de ljuger osv, ikke sant? En av grunnene til at jeg var ganske sikker på, da det kom frem, da folk snakket om at Anders Behring Breivik var del av et nettverk og sånn, så, nei, han må ha gjort det alene, for det vi vet om norske høyreekstremister, det er at ingen av dem klarer å holde kjeft. Ikke sant, det må ha vært én mann.

Sånn at det er det som er så typisk her. Men jeg skjønner veldig godt at konspirasjonsteorier slår an, fordi verden er et veldig uoversiktlig og rotete sted, og de tingene konspirasjonsteoriene tilbyr deg, det er jo ikke bare et ganske ordnet univers, som er sånn nesten manikeisk, at det er det gode mot det onde, og sånn, men de tilbyr deg en helt spesiell plass; du er den eneste som har gjennomskuet det, og så er du omgitt av horder av hjernevaskede sauer, eller sheeple, som ikke forstår noen ting.

Breivik uniting Zionism and Nazism

I happened to be present at the Oslo courthouse on Tuesday, April 17th, watching and listening to 22/7 terrorist Anders Behring Breivik’s 75 minute main prepared defense speech. A speech that the press and media were banned from broadcasting to the general public. These are my thoughts after following the story for almost nine months.

The first thing that has to be said, is that watching Breivik defend himself for 5 hours this Tuesday removed each and every doubt that he is indeed «legally sane», in the sense that he is absolutely fit to be punished by the Norwegian judicial system for his criminal terrorist acts. All «experts» who say otherwise are flat out lying. This is a sane, rational, logically stringent man of great wit, who happens to also have some pretty effed up ideological views that have made him become a mass murderer and a terrorist.

It should also be said right from the start of this article that there is little doubt that he carried out both the bombing in Oslo and the shooting at Utøya. What remains to be seen is whether he had accomplices and what parts of the misdeeds these people took part in. There were also some pretty amazing instances of police SNAFU – 27 according to one commentator, but a lot more if you look more closely. There’s a string of maybe 40 or 50 or 60 grave mistakes on behalf of the police, guards and government, making them unable to stop Breivik before the bombing of Oslo, stop him getting out of Oslo and to nearby Utøya, and to stop the shooting ASAP when Breivik amazingly managed to get himself transported over the sound to Utøya island, using the Labour Party’s own ferry.

So many instances of SNAFU, in fact, that the mathematical probability of them all occuring on the same day or relating to the same person, should tell you all you need to know. And of course, in the weeks and months after the terror, documents, tapes and other evidence started disappearing. As by invisible hands.

OK. So, returning to the terrorist’s defense speech on Tuesday, April 17th. Breivik started telling us how there’d been no real post-WW2 democracy in Norway, because «nationalists» like himself were not allowed free speech and democratic rights. This should tell us that he wanted there to be more democracy, and that Norwegian democracy should also include «ultra nationalists», a fair point that even I could agree on.

However, he messes it up by contradicting himself completely. He loves America, and especially a certain McCarthy, the postwar communist witchhunt general, and he regrets that McCarthyism didn’t go far enough and never succeeded in sending alleged «commie» American citizens to Soviet Russia. So, really, when it comes to a more real and including democracy with less political censorship, our terrorist is only in favour of it when it applies to his chums, and to his «nationalist» parties.

Apart from this ideologically induced blindness or logical breakdown, he argues convincingly that censoring a movement like his own for too long, eventually will make members of that movement resort to other means, even violence.

His speech more generally was aimed at reaching out to a slightly broader audience than his Manifesto and his earlier writing on Norwegian websites, or to «unite national conservatism, which I support, with national socialism and militant christendom», as he put it himself. So the strategy obviously is to appeal to a broader spectrum of racists, and to play down the Zionist issue, which divides Breivik, JDL, EDL, NDL and Knights Templar, on the one side, from other nationalists and nazis, on the other.

Breivik talks rather openly about the strategy of supporting and expanding «street extremism», like the JDL, EDL and NDL (Jewish, English and Norwegian Defense League, respectively), while at the same time building a network of single cell terror operatives, borrowing tactics from – yup – al-Qaida.

The reason for using terror cells consisting of only one man, says Breivik, is to avoid the eyes of anti-terror agencies. This way he only needed to meet with his comrades once or twice during a decade, if we choose to believe him, and I guess blogs, forums, RSS feeds, social media etc took care of the rest.

Breivik also tries to use the term «counter jihad» as much as possible, rather than «zionism», which is what he really supports, and he has succeeded in selling this bogus «counter jihad» term to the Norwegian mainstream media. To quote from the terrorist’s Manifesto:

«So let us fight together with Israel, with our Zionist brothers against all anti-Zionists, against all cultural Marxists/multiculturalists.»

So, then, this is what it came to in Norway: Where we could have had the press digging into and revealing the horrific lies of the 9/11 terror attacks ten years after the events, instead we got a snob from the West who bombed his own city using «al-Qaida tactics», and who shot fellow Norwegian kids taking part in a summer youth camp for young politicians and future administrators, because he believed the lies and racist conspiracy theories fed to him for ten years by every newspaper, radio and TV station in this nation and throughout the West. Malicious, racist lies about muslims behind every terrorist act from New York and Bali, through Madrid and London, to Mumbai and Stockholm.

The mythical snake – Midgardsormen – seems to be biting its own tail: False-flag terrorism over a long, sad decade goes unnoticed by the press, the journalists and the editors, and the inevitable end-product of these ten years of lies and cowardice and cover-up is our very own Nordic mass murderer and terrorist; Anders Behring Breivik.

Whether he had handlers or not we don’t know, and the press and the police for some reason don’t seem very eager to find out, he is now the shining example, or knight in shining armour, intended to inspire many, many followers in Scandinavia, Europe and America.

He will even be allowed internet access in jail, and thus to build, expand and strengthen his zionist terrorist networks, both on the streets and in the single-man sleeper cells.

Bølløcks.

Olje eller Israel?

Jeg har lyst til å starte det nye året med et litt større spørsmål, som jeg vil kjøre parallelt på tre arenaer, nemlig Viddals ViktigVegg, Brodins Snakkeboble og 9/11 Truth Norway. Spørsmålet dreier seg om de bakenforliggende kreftene for verdensbegivenhetene, og kan derfor lett avfeies av alle overfladiske mennesker, som utelukkende er opptatt av overflaten. Dere trenger med andre ord ikke lese videre. Dere som mer generelt ikke tåler at mennesker diskuterer ting, behøver strengt tatt heller ikke lese videre.

Olje eller Israel?

Etter min nokså brede lesning av dyperegående analyser og forklaringsforsøk, har det seilt opp for meg to strengt tatt konkurrerende og derfor i bunn og grunn utelukkende forklaringer på et av de aller største spørsmålene, nemlig hva det er som dypest sett styrer begivenhetene vi alle hører om hver eneste uke i massemediene.

Jeg presiserer *dypest sett*, da det på litt grunnere farvann mer er et spørsmål om både-og, enn enten-eller. Her vil vi altså frem til Den store beveger, og ikke en komité av store bevegere (noe som selvsagt kan være tema for et litt annet seminar).

Vi utelukker her altså allerede i utgangspunktet naive forklaringer som den om at alle verdensbegivenheter er en kombinert effekt av 7 milliarder mennesker «that go about their daily business». Grupper av mennesker er oppfunnet forlengst, og makt er allerede en egen hylleseksjon i bibliotekene, så den må du lenger ned i årsklassene med.

Ifølge den ene aktuelle forklaringsmodellen er det slik at USA har underlagt seg nær sagt hele verden, med sitt nettverk av 5000 militærbaser og tropper i 150 land som det mest håndfaste bevis for underleggelsen, men med utallige mer myke og kulturelle underleggelsesmekanismer involvert, og at Israel gjennom den pro-israelske (ofte kalt zionistiske) lobby i USA styrer utvelgelsen av presidentkandidater fra begge partier, styrer Kongressen og Senatet, styrer den offentlige debatten gjennom sitt bias og sine tabu, og så videre og så videre. Hvorsomer burde de fleste være enige i at den som styrer USA, styrer det meste av dagens verden.

Ifølge den andre aktuelle forklaringsmodellen er det slik at olje og lignende energiressurser er den egentlige Store beveger, og at nær sagt alt skjer for å koordinere jakten på denne ikke-fornybare ressursen. Ifølge denne modellen blir det mer naturlig å se på Israel som en strategisk plassering av pro-vestlige (les: pro-amerikanske) militærstyrker, u-båter, atomstridshoder etc. Dette med tilgang til energiressursene kan også være en vesentlig årsak til at USA av egen fri vilje overfører enorme summer til Israel hvert eneste år, som den største mottaker av amerikansk våpen- og pengestøtte. Alle som har spilt Risk har vel skjønt at dersom en spiller hele tiden utstasjonerer nye styrker i én provins, runde etter runde, så er det noe i gjære, da har han en plan, og den planen er ikke nødvendigvis verdensfred og fredelig sameksistens mellom provinsene.

Alternative kommentatorer som Michael Rivero (WhatReallyHappened.com) terper gjerne på at amerikanske politikere gjør ting som ikke er i Amerikas interesse, men som mer er i Israels interesse, men han misser på én måte poenget siden Amerika i langt mindre grad er en nasjon nå, enn det er et globalt imperium. Og for et globalt imperium som er helt avhengig av petroleumsressurser for sin opprettholdelse (drivstoff til tanks, bombefly, hangarskip, ubåter etc) er det helt klart interessant å både donere penger og utstasjonere militært utstyr midt i det største gjenværende oljeområdet i verden, nemlig Midtøsten.

Rivero blir selv med jevne mellomrom stemplet og utdefinert som antisemitt, holocaustfornekter og alt annet usaklig, hvilket er feil, om man hører på hva han sier hver ukedag. Men her er vi kanskje inne på enda en fordel med den andre forklaringsmodellen – la oss kalle den Oljemodellen – at man via en slik USA-støttet opprettelse av en «jødestat» som strategisk investering i fremtidig energitilgang får mulighet til å skjule den egentlige Store beveger og utrope alle dens kritikere som nettopp antisemitter, holocaustfornektere, sannhetssøkere og denslags kontemporære banneord?

Det er i alle fall slik at en verden der realpolitikken er grim og grusom og konsentrert om en kynisk og nådeløs kamp om energitilgang samt en tilsvarende kynisk og nådeløs finanssektor er vrien å kritisere i vår tid uten at jokerkortene Antisemitt og Holocaustfornekter og Sannhetssøker spilles ut mot en, så lenge disse spillkortene fortsatt fungerer.

Men jeg vet altså ikke hvordan det egentlig er. Kanskje er det slik at Amerikaimperiet først forsøkte seg med Oljemodellen, skjult under dekket av Israelmodellen, som en antatt ukritiserbar modell, men at ting langs veien kom ut av kontroll for Amerika-delen av Amerikaimperiet, slik at Israelmodellen nå er den rådende? Hva mener du, og hvordan tester man egentlig slike ting vitenskapelig?

Et interessant moment helt tilslutt kan være dette med petrodollaren og Amerikaimperiet i forhold til nasjoner som litt freidig naivt og selvstendig ønsker å begynne å selge sin olje til sine naboland i andre valutaer enn «nasjonen» USAs valuta. Det hevdes av smarte mennesker at Amerikaimperiets militærvesen finansieres gjennom at alle land må kjøpe dollar fra det for å kunne handle olje, samt at alle land som vil selge olje i andre valutaer enn Amerikaimperiets får føle dets militære vrede. Det kan tyde på at Oljemodellen er viktigere enn Israelmodellen når Amerikaimperiet velger ut sine nye røverstater for bombing og regimeendring.

* reklame *
viddal-politisporet-600

Viktigst i januar 2013

februar 1, 2013 by · Leave a Comment 

Disse sakene var viktigst på 9/11 Truth Norway i januar:

Olje eller Israel?

1 Olje eller Israel?
2 Humanist lunacy from Didrik Søderlind
3 Breivik uniting Zionism and Nazism
4 Norway terrorbombed on the birthday of modern terrorism
5 Elin Brodin og muslimene

Listen viser at geopolitikkens bakenforliggende drivkrefter engasjerer leserne i januar, men først og fremst viser den vel at en viss Torstein Viddal – som for sikkerhets skyld sogar også er sekretær *og* redaktør for 9/11 Truth Norway – dominerer totalt på innleggssiden. 2013 blir derfor i det videre et år der Viddal holder kjeft på denne siden og lar andre talerør traktere megafonen. Ta kontakt om du har trøbbel med å sende inn stoff!

Olje eller Israel?

Jeg har lyst til å starte det nye året med et litt større spørsmål, som jeg vil kjøre parallelt på tre arenaer, nemlig Viddals ViktigVegg, Brodins Snakkeboble og 9/11 Truth Norway. Spørsmålet dreier seg om de bakenforliggende kreftene for verdensbegivenhetene, og kan derfor lett avfeies av alle overfladiske mennesker, som utelukkende er opptatt av overflaten. Dere trenger med andre ord ikke lese videre. Dere som mer generelt ikke tåler at mennesker diskuterer ting, behøver strengt tatt heller ikke lese videre.

Etter min nokså brede lesning av dyperegående analyser og forklaringsforsøk, har det seilt opp for meg to strengt tatt konkurrerende og derfor i bunn og grunn utelukkende forklaringer på et av de aller største spørsmålene, nemlig hva det er som dypest sett styrer begivenhetene vi alle hører om hver eneste uke i massemediene.

Jeg presiserer *dypest sett*, da det på litt grunnere farvann mer er et spørsmål om både-og, enn enten-eller. Her vil vi altså frem til Den store beveger, og ikke en komité av store bevegere (noe som selvsagt kan være tema for et litt annet seminar).

Vi utelukker her altså allerede i utgangspunktet naive forklaringer som den om at alle verdensbegivenheter er en kombinert effekt av 7 milliarder mennesker «that go about their daily business». Grupper av mennesker er oppfunnet forlengst, og makt er allerede en egen hylleseksjon i bibliotekene, så den må du lenger ned i årsklassene med.

Ifølge den ene aktuelle forklaringsmodellen er det slik at USA har underlagt seg nær sagt hele verden, med sitt nettverk av 5000 militærbaser og tropper i 150 land som det mest håndfaste bevis for underleggelsen, men med utallige mer myke og kulturelle underleggelsesmekanismer involvert, og at Israel gjennom den pro-israelske (ofte kalt zionistiske) lobby i USA styrer utvelgelsen av presidentkandidater fra begge partier, styrer Kongressen og Senatet, styrer den offentlige debatten gjennom sitt bias og sine tabu, og så videre og så videre. Hvorsomer burde de fleste være enige i at den som styrer USA, styrer det meste av dagens verden.

Ifølge den andre aktuelle forklaringsmodellen er det slik at olje og lignende energiressurser er den egentlige Store beveger, og at nær sagt alt skjer for å koordinere jakten på denne ikke-fornybare ressursen. Ifølge denne modellen blir det mer naturlig å se på Israel som en strategisk plassering av pro-vestlige (les: pro-amerikanske) militærstyrker, u-båter, atomstridshoder etc. Dette med tilgang til energiressursene kan også være en vesentlig årsak til at USA av egen fri vilje overfører enorme summer til Israel hvert eneste år, som den største mottaker av amerikansk våpen- og pengestøtte. Alle som har spilt Risk har vel skjønt at dersom en spiller hele tiden utstasjonerer nye styrker i én provins, runde etter runde, så er det noe i gjære, da har han en plan, og den planen er ikke nødvendigvis verdensfred og fredelig sameksistens mellom provinsene.

Alternative kommentatorer som Michael Rivero (WhatReallyHappened.com) terper gjerne på at amerikanske politikere gjør ting som ikke er i Amerikas interesse, men som mer er i Israels interesse, men han misser på én måte poenget siden Amerika i langt mindre grad er en nasjon nå, enn det er et globalt imperium. Og for et globalt imperium som er helt avhengig av petroleumsressurser for sin opprettholdelse (drivstoff til tanks, bombefly, hangarskip, ubåter etc) er det helt klart interessant å både donere penger og utstasjonere militært utstyr midt i det største gjenværende oljeområdet i verden, nemlig Midtøsten.

Rivero blir selv med jevne mellomrom stemplet og utdefinert som antisemitt, holocaustfornekter og alt annet usaklig, hvilket er feil, om man hører på hva han sier hver ukedag. Men her er vi kanskje inne på enda en fordel med den andre forklaringsmodellen – la oss kalle den Oljemodellen – at man via en slik USA-støttet opprettelse av en «jødestat» som strategisk investering i fremtidig energitilgang får mulighet til å skjule den egentlige Store beveger og utrope alle dens kritikere som nettopp antisemitter, holocaustfornektere, sannhetssøkere og denslags kontemporære banneord?

Det er i alle fall slik at en verden der realpolitikken er grim og grusom og konsentrert om en kynisk og nådeløs kamp om energitilgang samt en tilsvarende kynisk og nådeløs finanssektor er vrien å kritisere i vår tid uten at jokerkortene Antisemitt og Holocaustfornekter og Sannhetssøker spilles ut mot en, så lenge disse spillkortene fortsatt fungerer.

Men jeg vet altså ikke hvordan det egentlig er. Kanskje er det slik at Amerikaimperiet først forsøkte seg med Oljemodellen, skjult under dekket av Israelmodellen, som en antatt ukritiserbar modell, men at ting langs veien kom ut av kontroll for Amerika-delen av Amerikaimperiet, slik at Israelmodellen nå er den rådende? Hva mener du, og hvordan tester man egentlig slike ting vitenskapelig?

Et interessant moment helt tilslutt kan være dette med petrodollaren og Amerikaimperiet i forhold til nasjoner som litt freidig naivt og selvstendig ønsker å begynne å selge sin olje til sine naboland i andre valutaer enn «nasjonen» USAs valuta. Det hevdes av smarte mennesker at Amerikaimperiets militærvesen finansieres gjennom at alle land må kjøpe dollar fra det for å kunne handle olje, samt at alle land som vil selge olje i andre valutaer enn Amerikaimperiets får føle dets militære vrede. Det kan tyde på at Oljemodellen er viktigere enn Israelmodellen når Amerikaimperiet velger ut sine nye røverstater for bombing og regimeendring.

Humanist lunacy from Didrik Søderlind

Metaskeptic «Humanist» editor Didrik Søderlind on NRK1 TV about 22/7: «One of the reasons that I was quite sure Anders Behring Breivik wasn’t a part of a network and that he must have done it all by himself, is that we know that no Norwegian rightwing extremists can keep their mouths shut, so it had to be just one man.»

Now, there are several things to note in this argument from the editor of «Humanist», but let’s start with the most serious mistakes:

1) Even if ABB should have been all alone about it, we know he couldn’t keep his mouth shut. The ministry’s audio phonelog disappearing and even the note written about the threats by the operator vanishing, was due to solid cooperation, not a lack of talking. Same thing with the Utøya threats at the Hegnar Online politics forum, that disappeared in its entirety on Wednesday 20th July 2011.

2) The rightwing extremist, national zionist ABB in no way kept his mouth shut, rather, he boasted about his foreign network: «Breivik claims the persons who in total were behind some 50 attacks in Europe since WW2 are the members of this [anti-communist resistance] movement.» according to Dagbladet.

3) It’s typical of zionist editors to argue that a foreign network was impossible because Norwegian zionists were eager to talk (to try to be as categorical as these zionist editors themselves).

4) The «Humanist» editor’s absolute belief in absolutes, and in absolutely homogenous groups within the labels he makes for them, probably also explains how it’s possible for him to believe that neither the first Manhattan Project (the atomic bomb) nor the second (the WTC demolition) were possible to carry out, as «someone would have talked», and America’s super-duper-free journalists and editors are simply foaming at their mouths at the thought of revealing 9/11. Extremist zionists are human beings, too, and human beings have a tendency to be diverse as individuals. Some talk and some keep their mouths shut.

5) You can believe when you are in your church!

6) Why does editor Søderlind think the police are filed as suspects by the families who lost their loved ones in the terror attacks of 22/7?

*

Metaskeptiker og Humanist-redaktør Didrik Søderlind på NRK1 om 22/7: «En av grunnene til at jeg var ganske sikker på at Anders Behring Breivik ikke var del av et nettverk og at han måtte ha gjort det alene, er at vi vet at ingen norske høyreekstremister klarer å holde kjeft, så det måtte være bare én mann.»

Det er flere ting å merke seg ved Humanist-redaktørens resonnement, men la oss starte med det aller grøvste:

1) Selv om ABB skulle ha vært helt alene, vet vi at han ikke klarte å holde kjeft. At departementets lydlogg er forsvunnet og notatet operatøren skrev ned truslene på forduftet, skyldes solid samarbeid, og ikke mangel på kjeftbruk. Likeledes med Utøya-truslene på Hegnar Onlines politikkforum, som forsvant i sin helhet onsdag 20. juli 2011.

2) Den høyreekstreme nasjonalzionisten ABB holdt nettopp ikke kjeft, men trakk tvert imot frem sitt utenlandske nettverk: «Breivik hevder at personene som totalt står bak et 50-talls angrep i Europa siden 2. verdenskrig utgjør denne [antikommunistiske motstands]bevegelsen.» ifølge Dagbladet.

3) Det er typisk for zionistiske redaktører å argumentere med at et utenlandsk nettverk var umulig grunnet norske zionisters snakkesalighet (for forsøksvis å være like kategorisk som de zionistiske redaktørene).

4) Humanist-redaktørens absolutte tro på absolutter, og på absolutt ensartede grupperinger innenfor båsene han snekrer opp, forklarer trolig hvordan det også blir mulig for ham og hans likesinnede å tro at hverken det første Manhattanprosjektet (atombomben) eller det andre (WTC-sprengningen) var mulig å gjennomføre, fordi «noen ville ha plapret», og USAs superduperfrie journalister og redaktører bare sikler etter å avsløre 9/11. Ekstreme zionister er også mennesker, og mennesker har det med å være forskjellige som individer. Noen plaprer og noen holder kjeft.

5) Tro kan du gjøre i kjerka!

6) Hvorfor tror redaktør Søderlind politiet er anmeldt av de etterlatte etter terrorangrepet 22/7?

Norwegian only: Det eksakte sitatet i kontekst er fra det drøye minuttet 23:00-24:15 i dette klippet: [youtube]

Konspirasjoner skjer hele tiden, og verdenshistorien og nåtiden er full av sammensvergelser; folk som har snakket sammen, skjulte maktbindinger osv. Det som kjennetegner den typen konspirasjoner som det snakkes om her, det er jo disse enorme konspirasjonene som er allmektige, som aldri gjør feil, hvor ingen plaprer osv.

Det som er så veldig typisk med de konspirasjonene som skjer i virkeligheten, er at folk hopper av, de ljuger osv, ikke sant? En av grunnene til at jeg var ganske sikker på, da det kom frem, da folk snakket om at Anders Behring Breivik var del av et nettverk og sånn, så, nei, han må ha gjort det alene, for det vi vet om norske høyreekstremister, det er at ingen av dem klarer å holde kjeft. Ikke sant, det må ha vært én mann.

Sånn at det er det som er så typisk her. Men jeg skjønner veldig godt at konspirasjonsteorier slår an, fordi verden er et veldig uoversiktlig og rotete sted, og de tingene konspirasjonsteoriene tilbyr deg, det er jo ikke bare et ganske ordnet univers, som er sånn nesten manikeisk, at det er det gode mot det onde, og sånn, men de tilbyr deg en helt spesiell plass; du er den eneste som har gjennomskuet det, og så er du omgitt av horder av hjernevaskede sauer, eller sheeple, som ikke forstår noen ting.

Breivik uniting Zionism and Nazism

I happened to be present at the Oslo courthouse on Tuesday, April 17th, watching and listening to 22/7 terrorist Anders Behring Breivik’s 75 minute main prepared defense speech. A speech that the press and media were banned from broadcasting to the general public. These are my thoughts after following the story for almost nine months.

The first thing that has to be said, is that watching Breivik defend himself for 5 hours this Tuesday removed each and every doubt that he is indeed «legally sane», in the sense that he is absolutely fit to be punished by the Norwegian judicial system for his criminal terrorist acts. All «experts» who say otherwise are flat out lying. This is a sane, rational, logically stringent man of great wit, who happens to also have some pretty effed up ideological views that have made him become a mass murderer and a terrorist.

It should also be said right from the start of this article that there is little doubt that he carried out both the bombing in Oslo and the shooting at Utøya. What remains to be seen is whether he had accomplices and what parts of the misdeeds these people took part in. There were also some pretty amazing instances of police SNAFU – 27 according to one commentator, but a lot more if you look more closely. There’s a string of maybe 40 or 50 or 60 grave mistakes on behalf of the police, guards and government, making them unable to stop Breivik before the bombing of Oslo, stop him getting out of Oslo and to nearby Utøya, and to stop the shooting ASAP when Breivik amazingly managed to get himself transported over the sound to Utøya island, using the Labour Party’s own ferry.

So many instances of SNAFU, in fact, that the mathematical probability of them all occuring on the same day or relating to the same person, should tell you all you need to know. And of course, in the weeks and months after the terror, documents, tapes and other evidence started disappearing. As by invisible hands.

OK. So, returning to the terrorist’s defense speech on Tuesday, April 17th. Breivik started telling us how there’d been no real post-WW2 democracy in Norway, because «nationalists» like himself were not allowed free speech and democratic rights. This should tell us that he wanted there to be more democracy, and that Norwegian democracy should also include «ultra nationalists», a fair point that even I could agree on.

However, he messes it up by contradicting himself completely. He loves America, and especially a certain McCarthy, the postwar communist witchhunt general, and he regrets that McCarthyism didn’t go far enough and never succeeded in sending alleged «commie» American citizens to Soviet Russia. So, really, when it comes to a more real and including democracy with less political censorship, our terrorist is only in favour of it when it applies to his chums, and to his «nationalist» parties.

Apart from this ideologically induced blindness or logical breakdown, he argues convincingly that censoring a movement like his own for too long, eventually will make members of that movement resort to other means, even violence.

His speech more generally was aimed at reaching out to a slightly broader audience than his Manifesto and his earlier writing on Norwegian websites, or to «unite national conservatism, which I support, with national socialism and militant christendom», as he put it himself. So the strategy obviously is to appeal to a broader spectrum of racists, and to play down the Zionist issue, which divides Breivik, JDL, EDL, NDL and Knights Templar, on the one side, from other nationalists and nazis, on the other.

Breivik talks rather openly about the strategy of supporting and expanding «street extremism», like the JDL, EDL and NDL (Jewish, English and Norwegian Defense League, respectively), while at the same time building a network of single cell terror operatives, borrowing tactics from – yup – al-Qaida.

The reason for using terror cells consisting of only one man, says Breivik, is to avoid the eyes of anti-terror agencies. This way he only needed to meet with his comrades once or twice during a decade, if we choose to believe him, and I guess blogs, forums, RSS feeds, social media etc took care of the rest.

Breivik also tries to use the term «counter jihad» as much as possible, rather than «zionism», which is what he really supports, and he has succeeded in selling this bogus «counter jihad» term to the Norwegian mainstream media. To quote from the terrorist’s Manifesto:

«So let us fight together with Israel, with our Zionist brothers against all anti-Zionists, against all cultural Marxists/multiculturalists.»

So, then, this is what it came to in Norway: Where we could have had the press digging into and revealing the horrific lies of the 9/11 terror attacks ten years after the events, instead we got a snob from the West who bombed his own city using «al-Qaida tactics», and who shot fellow Norwegian kids taking part in a summer youth camp for young politicians and future administrators, because he believed the lies and racist conspiracy theories fed to him for ten years by every newspaper, radio and TV station in this nation and throughout the West. Malicious, racist lies about muslims behind every terrorist act from New York and Bali, through Madrid and London, to Mumbai and Stockholm.

The mythical snake – Midgardsormen – seems to be biting its own tail: False-flag terrorism over a long, sad decade goes unnoticed by the press, the journalists and the editors, and the inevitable end-product of these ten years of lies and cowardice and cover-up is our very own Nordic mass murderer and terrorist; Anders Behring Breivik.

Whether he had handlers or not we don’t know, and the press and the police for some reason don’t seem very eager to find out, he is now the shining example, or knight in shining armour, intended to inspire many, many followers in Scandinavia, Europe and America.

He will even be allowed internet access in jail, and thus to build, expand and strengthen his zionist terrorist networks, both on the streets and in the single-man sleeper cells.

Bølløcks.

Norway terrorbombed on the birthday of modern terrorism

22/7 – or July 22nd – is viewed by many historians as the birthday of modern terrorism. On this day there was an attack carried out in 1946 by the militant terrorist right-wing Zionist underground organization the Irgun on the British administrative headquarters for Palestine, which was housed in the King David Hotel in Jerusalem. 91 people of various nationalities were killed and 46 were injured.

Norway terrorbombed on the birthday of modern terrorism

The leader of Irgun, Menachem Begin, would later (January 1974) go on television in the US, claiming to prominent journalist Russell Warren Howe that he was not just the father of terrorism in the Mideast, but «in the entire world». Two of the operations for which the Irgun is best known are the bombing of the King David Hotel in Jerusalem on 22 July 1946 and the Deir Yassin massacre, carried out together with Lehi on 9 April 1948.

Begin would five years after the Howe interview go to Oslo, Norway, on December 10th, 1978 to receive his Nobel Peace Prize:

22/7 nobel peace prize oslo 1978 menachem begin zionist irgun july 22 terrorist

The first 22/7 zionist terrorist Menachem Begin of Israel receives the Nobel Peace Prize in Oslo’s Town Hall on December 10th, 1978.

65 years to the day since Begin’s Jerusalem bombing, the Norwegian administrative HQ in Oslo is shocked by a 950 kilo ANFO-based fertiliser bomb that breaks shop windows for many square kilometers all through the Oslo downtown area.

You could read in some smaller local papers that the day was remembered for the King David Hotel bombing, but these were automatic «Today’s Date» columns taken from some database, and of course printed the night before the Oslo attack.

Using the words «Breivik» and «King David» we can extract from news databases the figures – 16 months after the attacks – for how many articles in Norwegian that have made the connection, in any way, between the two attacks on 22/7.

The number is 6. And most of these six articles are ridiculing either professors of peace and conflict studies Johan Galtung or Ola Tunander, or indeed, yours truly, for having the balls to even bring up the fact that 22/7 was an important date in modern terrorism.

The fact that the Irgun terrorist organisation was a zionist organisation, and that coincidentally Anders Behring Breivik also is a devoted zionist, would perhaps raise some eyebrows in the editing rooms of the major Norwegian newspapers, when they both attacked government buildings on the same day? But no. Breivik’s words in his manifesto: «So let us fight together with Israel, with our Zionist brothers against all anti-Zionists, against all cultural Marxists/multiculturalists.» were «clearly» the words of a madman, or so they said, for 9 long months, before the court decided he was not the slightest bit mad after all.

So there was clearly a cover-up by the mainstream media.

Other cover-ups were to follow suit.

The 22/7 Commission Report – released on August 13th, 2012 – completely fails to mention the reported fact that the DELTA force, the police anti-terror force, held a 5-day anti-terror and anti-massacre drill in the Oslo area from Monday 18th through Friday 22th July 2011. The drill reportedly ended at 3 pm.

The DELTA force drill on the same day may have puzzled the Operation Leader and probably also other key persons, who were left wondering whether these events were «real world or exercise». Not including such an important factor, one that also was already revealed by Aftenposten and a host of other daily newspapers back in August 2011, is a bit of a scandal. But it gets even worse if the exclusion was intentional in an attempt to obfuscate an important part of the Police Trail.

We can easily imagine that knowledge of this DELTA drill was an important part of Breivik’s planning, execution and escape from Grubbegata on Friday afternoon 22nd July 2011.

Neither does the report mention the directing role of the NATO and its Gladio behind the terror of eg. the Bologna railway station bombing in 1980, and the Munich Oktoberfest Bombing the same year, both mentioned in the report, an omission that gives parliamentarians and other citizens who read the report a false and twisted picture of who has historically been behind terror in Europe since WW2.

I mentioned the Police Trail. So far, pursuing this trail has earned me the doubtful honour of being the author of the most expensive blog post in Norwegian history. A fine of roughly 5,500 pounds – and counting – as I understand, may be issued to me as a reward for my hard and mostly lonely work. However, these are things I cannot control.

A dubious trio in the Oslo Police Department seems to emerge from the pages of the 22/7 Commission Report. I shall name names, as these persons are highly suspect in their inability to defend Norway against the secondary attack – the Utøya massacre – of 22/7.

I would not release these names if this wasn’t such an enormous scandal in the middle of the worst terror attack against Norway since the second world war. I also would not carry out this investigative work if it wasn’t for the fact that our journalists and editors stopped working for truth in terrorism related cases a decade ago. I’m doing this to stop further terrorist attacks from the same band of criminals.

My suspects for sabotaging the police operation on 22/7 are first and foremost:

  • Anders Snortheimsmoen, head of the DELTA force.
  • Johan Fredriksen, chief of staff at the Oslo PD.
  • Thor Langli, field commander (innsatsleder) on 22/7.

It is my view that these men should be investigated further, in depth, and that their testimonies to the 22/7 Commission should be released to politicians, researchers and the public at large. Keeping their testimonies secret deep inside some archive for 30 years may be dangerous and a risk to national and international security.

I cannot see that pursuing the Police Trail is wrong in any way. However, I can understand that the police doesn’t see it that way. Unfortunately, suspects are in no position to decide whether other people suspect them of wrongdoing. Or rather, they should not be.

Elin Brodin og muslimene

Elin Brodin er en norsk forfatter som hevder å «forsvare muslimene», men som hver gang hun slipper til i massemedia bekrefter det jeg kaller Dolkestøtslegenden mot muslimene. La oss se hvordan en Facebook-tråd hun startet lørdag kveld i «Brodins snakkeboble» artet seg, med fokus på dialogen oss imellom.

Brodin Viddal
Jeg blir beskyldt for å være «landssviker» osv. fordi jeg arbeider for livssynsfrihet, fredelig sameksistens og kulturdialog i en stadig krympende verden.
Ofte får jeg spørsmål om hvorfor jeg «alltid skal forsvare muslimer» o.l. Mine svar er:
1) Jeg forsvarer muslimene fordi det er de som nå primært blir angrepet. Mitt mål er likeverd og rettferdighet. I 30-årene ville jeg ha forsvart jødene.
2) Jeg gjør ikke dette fordi jeg er spesielt «bløthjertet». Jo, jeg føler sterk empati med ofrene for fordommer, men jeg driver mitt arbeid på feltet like mye for min egen skyld – og for fellesskapet. Klarer vi ikke å løse dagens konflikter, vil det på sikt gå ut over oss alle. Derfor kan man like godt si at jeg kjemper for min egen og mine barns fremtid.
For meg er det ufattelig at det finnes så mange mennesker som ikke vil delta i denne kampen, og at vi har lært så lite av historien …
Jeg vil ikke si du «forsvarer muslimene» når du støtter dolkestøtslegendene om 9/11 og 7/7, Elin Brodin. Vet du hva som ble endeløsningen etter tyskernes dolkestøtslegende mot jødene?
For sånn ca. hundrede gang, Torstein: Jeg har ikke støttet den offentlige teorien om 9/11, like lite som jeg har støttet din. Jeg tar ikke stilling til hvilken teori som er riktig her, og det har uansett ingen betydning for mitt verdensbilde. Alle mennesker kan bli voldelige i visse situasjoner.
Du har støttet Legendene gjennom kronikker og leserinnlegg, Elin Brodin. Dessverre har du det, som så mange andre. Og 2-3 millioner muslimer er drept siden 9/11 som følge av denne og lignende legender. Folk er torturert for dem etc.
Torstein: Ja, jeg har noen ganger tatt utgangspunkt i den vanlige oppfatningen av denne hendelsen, men det er en stund siden nå. For tiden understreker jeg gang på gang at jeg ser det finnes flere teorier, og at jeg ikke tar noen definitiv stilling til hvilken som er riktig. Temaet drøftes også i den siste boken min. Poenget mitt er: Muslimer driver jo uansett med selvmordsbombing o.l. rundt omkring – de er potensielt voldelige som alle andre mennesker, og det er ikke å undres over. Dette har ingen betydning for det som står i posten min her.
Senest 3. mai i år: «FORSTÅR: Forfatter Elin Brodin forstår hvorfor al-Qaida angriper vesten, men liker ikke metodene.»
Skjønner du ikke at du støtter Dolkestøtslegenden med disse uttalelsene dine i media, Elin Brodin?
Ja, Torstein, jeg står ved det. Jeg forstår om det kommer reaksjoner mot Vesten, selv om jeg aldri bifaller noen form for organisert vold mot sivile. Uansett hva de som står bak kaller seg. Hvorfor kan du ikke godta en slik prinsipiell instilling?
Fordi du støtter Dolkestøtslegenden som allerede har drept millioner av muslimer, Elin Brodin. Det er fullstendig uakseptabelt, derfor godtar jeg det heller ikke.
Du får se dette som du selv vil, Torstein. Jeg respekterer at du har et annet syn enn meg her – men vennligst gi den samme respekten tilbake og ikke bli så personlig. Jeg gjentar at jeg ikke støtter det du kaller Dolkestøtslegenden, men ikke tar stilling til hvilken teori som er riktig. Uansett er det faktisk ikke 9/11 denne tråden handler om, og mine refleksjoner i posten over står nøyaktig like fast uansett hvilken av teoriene som er korrekt.
Elin Brodin, vi to er uenige om hvorvidt du kan sies å «forsvare muslimer» – som er kjernen i denne tråden – dersom du hver gang du ytrer deg i media samtidig støtter Dolkestøtslegenden som allerede har drept millioner av muslimer. Du må vel kunne akseptere saklig uenighet?
Jeg aksepterer at vi er uenige, Torstein. Men jeg synes ikke du skal beskylde meg for noe som ikke stemmer. Jeg har som sagt veldig mange ganger i den siste tiden sagt at jeg ikke tar stilling til hvilken teori om 9/11 som er riktig. Men du mener vel heller ikke at det ikke finnes voldelige muslimer, går jeg ut ifra, eller noen form for aggresjon mot Vesten … ?
Don’t change the subject, Elin Brodin. Og vær snill og ikke gjør dette til en personlig vendetta. Les dine egne regler.
Jeg endrer ikke tema, Torstein. Mitt poeng er at 9/11 eller ikke, så finnes det motstand mot Vesten. Med eller uten akkurat dette attakket. Derfor står min post her fast UANSETT.
Vis litt respekt, Tom. Saken er ikke hva Elin Brodin tror oppi hodet sitt, men hva hun bidrar med i den norske medieoffentligheten. Og der bidrar hun gang på gang med sin bekreftelse av Dolkestøtslegenden, som dokumentert i denne tråden.
Men Torstein, nå må du gi deg! Jeg sier jo at jeg ikke tar stilling – det er ikke det samme som å støtte hverken det ene eller det andre.
Elin Brodin, benekter du at du har bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, at du alltid bekrefter Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, eller at du skriver i denne tråden at du fortsatt står ved det du skrev sistgang du bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier? Veldig fint om du kan avklare, så vi får klarhet i hvor våre virkeligheter skiller lag.
Torstein: Jeg har allerede svart på det du spør om, men for siste gang: Ja, jeg har noen ganger tatt utgangspunkt i den vanligste teorien om hvem som sto bak 9/11, men for tiden understreker jeg gang på gang at jeg ikke tar stilling til hvilken av teoriene som er riktig. Uansett mener jeg det samme om religionsfrihet osv. Hvor vanskelig kan dette være?
Det er et faktum at en del mennesker fra muslimsk dominerte regioner av gode grunner har et agg til Vesten. Om noen av disse står bak akkurat 9/11, kan ikke jeg avgjøre. Vil du ha en utdypning av mitt syn her, er et kapittel i den siste boken min viet til det. Politisk vold har uansett ikke noe med islam, kristendommen, kommunismen e.l. i seg selv å gjøre, men skyldes alltid dypest sett terroritalinstinkter, maktsyke, profittmotiver osv hos maktmennesker, og det er lettere å få med seg befolkningen der sistnevnte lever under turbulente og vanskelige kår. Alt mulig kan brukes som påskudd. –Jeg synes du burde respektere at jeg er opptatt av litt større prinsipielle perspektiver her, og at spørsmålet om 9/11 ikke utgjør hele mitt interessefelt.
Vil også legge til at uansett hvem som sto bak 9/11, synes jeg overvåknings- og krigshysteriet i etterkant er siste sort, og er hundre prosent motstander av en slik type reaksjon. –Jeg kunne synse mye om hva jeg tror Torsteins syn kan «føre til», men nøyer meg med saklige argumenter. Alle har rett til å gi uttrykk for sin mening uten å beskyldes personlig for å være medansvarlig mht maktens slakting av uskyldig mennesker.
‎Elin Brodin, vær vennlig å svare på det jeg spør om, og ikke altmulig annet: Benekter du at du har bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, at du alltid bekrefter Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, eller at du skriver i denne tråden at du fortsatt står ved det du skrev sistgang du bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier? Veldig fint om du kan avklare, så vi får klarhet i hvor våre virkeligheter skiller lag.
Jeg har svart, Torstein. Flere ganger. Og nå orker jeg ikke å gjenta meg selv mer. Take it or leave it
Tom Ekeberg, jeg kritiserer ikke Elin for å ikke oppføre seg på en måte som forutsetter at hun tror det samme som meg. Dette er ikke et spørsmål om hva som foregår i hodet hennes. Jeg har aldri påstått at Dolkestøtslegenden er dokumentert i denne tråden. Oppsummert: Les det jeg skriver her, eller finn på noe helt annet enn å diskutere det jeg skriver.
Elin Brodin, det stemmer at du har svart. Men du har ikke svart på mine spørsmål. Dermed blir det i beste fall en halvsannhet å hevde at du har svart, når det du mener er at du har svart andre mennesker som spør om noe helt annet.
Du har spurt om jeg støtter den offentlige 9/11-teorien, Torstein, og det har jeg svart på. Er det noe annet du lurer på, så har jeg ikke fått det med meg
Hvis det er det du tror jeg har spurt deg om, Elin Brodin, kan jeg dessverre ikke hjelpe deg. Du tror virkelig dette? Nuvel. Og jeg får ikke lov til å gjenta spørsmålet selv om du åpenbart lurer veldig på hva spørsmålet var?
Torstein: Ja, du får gjenta, da, hvis du kan være litt presis …
OK, eg tek oppat: Benekter du at du har bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, at du alltid bekrefter Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, eller at du skriver i denne tråden at du fortsatt står ved det du skrev sistgang du bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier?
Jeg har svart på det, Torstein. Hvis du oppfatter det slik at jeg ikke har svart på det, tror jeg vi befinner oss i så forskjellige verdener at vi bare må «call it a day» …
Eller -plutselig gikk det et lys opp for meg: Er det den opprinnelige Dolkestøtlegenden (som Alf henviser til her) du snakker om, Torstein? Da har jeg misforstått, for jeg gikk ut ifra at du som alltid siktet til 9/11, og at du kalte den offisielle teorien her for «Dolkestøtlegenden». Hvis du mener den opprinnelige , er svaret mer komplisert – men du finner uansett en utdypning av min syn også der i «Fredløs», hvis du er interessert
Word: «Jeg tror han mener den i overført betydning: «muslimer sto bak bombingen av London og New York».»
Ja, hvis det fremdeles er 9/11 du snakker om, Torstein, så har jeg altså svart det som er å svare på den saken – også i tidligere replikker på denne tråden. Jeg har forklart min innstilling og har ikke mer å legge til. At vi ikke kommuniserer særlig bra, er en annen sak, men det kan vi vel slå oss til ro med uten å gjenta oss selv ad infinitum? Jeg er ikke fiendtlig innstilt til deg, men sliten av repetisjonene
Jeg kan ikke forstå dette på noen annen måte enn at du ikke forstår norsk, Elin Brodin. Hvilket er oppsiktsvekkende for en forfatter.

Tråden fortsetter, selvfølgelig, men går i ball for Brodins del, som går i personangrepsmodus, etter kommentaren min om at hun neppe kunne forstå norsk når hun ikke engang etter to gjentagelser av spørsmålet forsto hva det var jeg spurte om.

Oppsummert kan vi likevel si – etter å ha fulgt resten av tråden – at Elin Brodin nærmest hver eneste gang hun har opptrådd i massemediene har bekreftet den hatefulle Dolkestøtslegenden mot muslimene, samt at hun – selv om hun nå hevder å ikke ta stilling – heller ikke for fremtiden har noen planer om å avstå fra å bekrefte den hatefulle Dolkestøtslegenden mot muslimene når hun figurerer i media.

Elin Brodin ser rett og slett ikke ut til å fatte hva som skulle være problematisk med å støtte en slik hatefull dolkestøtslegende. I stedet vender hun i kjent stil sin vrede mot dem som påpeker at hun rent faktisk bekrefter denne legenden med sine innlegg i massemediene, slik at hele problemet med den hatefulle Dolkestøtslegenden for hennes del blir de menneskene som peker på at hun ikke burde støtte den, dersom det stemmer at hun ikke har tatt stilling til hva det var som skjedde i New York og London.

Vi avventer derfor i spenning Elin Brodins neste innlegg om terror og islam i massemediene, og kommer tilbake til hva hun da sier i kommentarene nedenfor.

  * reklame *  
  viddal-politisporet-600  

Olje eller Israel?

januar 2, 2013 by · 7 Comments 

boot

Jeg har lyst til å starte det nye året med et litt større spørsmål, som jeg vil kjøre parallelt på tre arenaer, nemlig Viddals ViktigVegg, Brodins Snakkeboble og 9/11 Truth Norway. Spørsmålet dreier seg om de bakenforliggende kreftene for verdensbegivenhetene, og kan derfor lett avfeies av alle overfladiske mennesker, som utelukkende er opptatt av overflaten. Dere trenger med andre ord ikke lese videre. Dere som mer generelt ikke tåler at mennesker diskuterer ting, behøver strengt tatt heller ikke lese videre.

Etter min nokså brede lesning av dyperegående analyser og forklaringsforsøk, har det seilt opp for meg to strengt tatt konkurrerende og derfor i bunn og grunn utelukkende forklaringer på et av de aller største spørsmålene, nemlig hva det er som dypest sett styrer begivenhetene vi alle hører om hver eneste uke i massemediene.

Jeg presiserer *dypest sett*, da det på litt grunnere farvann mer er et spørsmål om både-og, enn enten-eller. Her vil vi altså frem til Den store beveger, og ikke en komité av store bevegere (noe som selvsagt kan være tema for et litt annet seminar).

Vi utelukker her altså allerede i utgangspunktet naive forklaringer som den om at alle verdensbegivenheter er en kombinert effekt av 7 milliarder mennesker «that go about their daily business». Grupper av mennesker er oppfunnet forlengst, og makt er allerede en egen hylleseksjon i bibliotekene, så den må du lenger ned i årsklassene med.

Ifølge den ene aktuelle forklaringsmodellen er det slik at USA har underlagt seg nær sagt hele verden, med sitt nettverk av 5000 militærbaser og tropper i 150 land som det mest håndfaste bevis for underleggelsen, men med utallige mer myke og kulturelle underleggelsesmekanismer involvert, og at Israel gjennom den pro-israelske (ofte kalt zionistiske) lobby i USA styrer utvelgelsen av presidentkandidater fra begge partier, styrer Kongressen og Senatet, styrer den offentlige debatten gjennom sitt bias og sine tabu, og så videre og så videre. Hvorsomer burde de fleste være enige i at den som styrer USA, styrer det meste av dagens verden.

Ifølge den andre aktuelle forklaringsmodellen er det slik at olje og lignende energiressurser er den egentlige Store beveger, og at nær sagt alt skjer for å koordinere jakten på denne ikke-fornybare ressursen. Ifølge denne modellen blir det mer naturlig å se på Israel som en strategisk plassering av pro-vestlige (les: pro-amerikanske) militærstyrker, u-båter, atomstridshoder etc. Dette med tilgang til energiressursene kan også være en vesentlig årsak til at USA av egen fri vilje overfører enorme summer til Israel hvert eneste år, som den største mottaker av amerikansk våpen- og pengestøtte. Alle som har spilt Risk har vel skjønt at dersom en spiller hele tiden utstasjonerer nye styrker i én provins, runde etter runde, så er det noe i gjære, da har han en plan, og den planen er ikke nødvendigvis verdensfred og fredelig sameksistens mellom provinsene.

Alternative kommentatorer som Michael Rivero (WhatReallyHappened.com) terper gjerne på at amerikanske politikere gjør ting som ikke er i Amerikas interesse, men som mer er i Israels interesse, men han misser på én måte poenget siden Amerika i langt mindre grad er en nasjon nå, enn det er et globalt imperium. Og for et globalt imperium som er helt avhengig av petroleumsressurser for sin opprettholdelse (drivstoff til tanks, bombefly, hangarskip, ubåter etc) er det helt klart interessant å både donere penger og utstasjonere militært utstyr midt i det største gjenværende oljeområdet i verden, nemlig Midtøsten.

Rivero blir selv med jevne mellomrom stemplet og utdefinert som antisemitt, holocaustfornekter og alt annet usaklig, hvilket er feil, om man hører på hva han sier hver ukedag. Men her er vi kanskje inne på enda en fordel med den andre forklaringsmodellen – la oss kalle den Oljemodellen – at man via en slik USA-støttet opprettelse av en «jødestat» som strategisk investering i fremtidig energitilgang får mulighet til å skjule den egentlige Store beveger og utrope alle dens kritikere som nettopp antisemitter, holocaustfornektere, sannhetssøkere og denslags kontemporære banneord?

Det er i alle fall slik at en verden der realpolitikken er grim og grusom og konsentrert om en kynisk og nådeløs kamp om energitilgang samt en tilsvarende kynisk og nådeløs finanssektor er vrien å kritisere i vår tid uten at jokerkortene Antisemitt og Holocaustfornekter og Sannhetssøker spilles ut mot en, så lenge disse spillkortene fortsatt fungerer.

Men jeg vet altså ikke hvordan det egentlig er. Kanskje er det slik at Amerikaimperiet først forsøkte seg med Oljemodellen, skjult under dekket av Israelmodellen, som en antatt ukritiserbar modell, men at ting langs veien kom ut av kontroll for Amerika-delen av Amerikaimperiet, slik at Israelmodellen nå er den rådende? Hva mener du, og hvordan tester man egentlig slike ting vitenskapelig?

Et interessant moment helt tilslutt kan være dette med petrodollaren og Amerikaimperiet i forhold til nasjoner som litt freidig naivt og selvstendig ønsker å begynne å selge sin olje til sine naboland i andre valutaer enn «nasjonen» USAs valuta. Det hevdes av smarte mennesker at Amerikaimperiets militærvesen finansieres gjennom at alle land må kjøpe dollar fra det for å kunne handle olje, samt at alle land som vil selge olje i andre valutaer enn Amerikaimperiets får føle dets militære vrede. Det kan tyde på at Oljemodellen er viktigere enn Israelmodellen når Amerikaimperiet velger ut sine nye røverstater for bombing og regimeendring.

Viktigst i desember 2012

januar 1, 2013 by · Leave a Comment 

Disse sakene var viktigst på 9/11 Truth Norway i desember:

Anti-Democracy Activists John Færseth and Didrik Søderlind

1 Humanist lunacy from Didrik Søderlind
2 Norway terrorbombed on the birthday of modern terrorism
3 Elin Brodin og muslimene
4 Breivik uniting Zionism and Nazism
5 Writing a crime novel about the police trail in the 22/7 case

Humanist lunacy from Didrik Søderlind

Metaskeptic «Humanist» editor Didrik Søderlind on NRK1 TV about 22/7: «One of the reasons that I was quite sure Anders Behring Breivik wasn’t a part of a network and that he must have done it all by himself, is that we know that no Norwegian rightwing extremists can keep their mouths shut, so it had to be just one man.»

Now, there are several things to note in this argument from the editor of «Humanist», but let’s start with the most serious mistakes:

1) Even if ABB should have been all alone about it, we know he couldn’t keep his mouth shut. The ministry’s audio phonelog disappearing and even the note written about the threats by the operator vanishing, was due to solid cooperation, not a lack of talking. Same thing with the Utøya threats at the Hegnar Online politics forum, that disappeared in its entirety on Wednesday 20th July 2011.

2) The rightwing extremist, national zionist ABB in no way kept his mouth shut, rather, he boasted about his foreign network: «Breivik claims the persons who in total were behind some 50 attacks in Europe since WW2 are the members of this [anti-communist resistance] movement.» according to Dagbladet.

3) It’s typical of zionist editors to argue that a foreign network was impossible because Norwegian zionists were eager to talk (to try to be as categorical as these zionist editors themselves).

4) The «Humanist» editor’s absolute belief in absolutes, and in absolutely homogenous groups within the labels he makes for them, probably also explains how it’s possible for him to believe that neither the first Manhattan Project (the atomic bomb) nor the second (the WTC demolition) were possible to carry out, as «someone would have talked», and America’s super-duper-free journalists and editors are simply foaming at their mouths at the thought of revealing 9/11. Extremist zionists are human beings, too, and human beings have a tendency to be diverse as individuals. Some talk and some keep their mouths shut.

5) You can believe when you are in your church!

6) Why does editor Søderlind think the police are filed as suspects by the families who lost their loved ones in the terror attacks of 22/7?

*

Metaskeptiker og Humanist-redaktør Didrik Søderlind på NRK1 om 22/7: «En av grunnene til at jeg var ganske sikker på at Anders Behring Breivik ikke var del av et nettverk og at han måtte ha gjort det alene, er at vi vet at ingen norske høyreekstremister klarer å holde kjeft, så det måtte være bare én mann.»

Det er flere ting å merke seg ved Humanist-redaktørens resonnement, men la oss starte med det aller grøvste:

1) Selv om ABB skulle ha vært helt alene, vet vi at han ikke klarte å holde kjeft. At departementets lydlogg er forsvunnet og notatet operatøren skrev ned truslene på forduftet, skyldes solid samarbeid, og ikke mangel på kjeftbruk. Likeledes med Utøya-truslene på Hegnar Onlines politikkforum, som forsvant i sin helhet onsdag 20. juli 2011.

2) Den høyreekstreme nasjonalzionisten ABB holdt nettopp ikke kjeft, men trakk tvert imot frem sitt utenlandske nettverk: «Breivik hevder at personene som totalt står bak et 50-talls angrep i Europa siden 2. verdenskrig utgjør denne [antikommunistiske motstands]bevegelsen.» ifølge Dagbladet.

3) Det er typisk for zionistiske redaktører å argumentere med at et utenlandsk nettverk var umulig grunnet norske zionisters snakkesalighet (for forsøksvis å være like kategorisk som de zionistiske redaktørene).

4) Humanist-redaktørens absolutte tro på absolutter, og på absolutt ensartede grupperinger innenfor båsene han snekrer opp, forklarer trolig hvordan det også blir mulig for ham og hans likesinnede å tro at hverken det første Manhattanprosjektet (atombomben) eller det andre (WTC-sprengningen) var mulig å gjennomføre, fordi «noen ville ha plapret», og USAs superduperfrie journalister og redaktører bare sikler etter å avsløre 9/11. Ekstreme zionister er også mennesker, og mennesker har det med å være forskjellige som individer. Noen plaprer og noen holder kjeft.

5) Tro kan du gjøre i kjerka!

6) Hvorfor tror redaktør Søderlind politiet er anmeldt av de etterlatte etter terrorangrepet 22/7?

Norwegian only: Det eksakte sitatet i kontekst er fra det drøye minuttet 23:00-24:15 i dette klippet: [youtube]

Konspirasjoner skjer hele tiden, og verdenshistorien og nåtiden er full av sammensvergelser; folk som har snakket sammen, skjulte maktbindinger osv. Det som kjennetegner den typen konspirasjoner som det snakkes om her, det er jo disse enorme konspirasjonene som er allmektige, som aldri gjør feil, hvor ingen plaprer osv.

Det som er så veldig typisk med de konspirasjonene som skjer i virkeligheten, er at folk hopper av, de ljuger osv, ikke sant? En av grunnene til at jeg var ganske sikker på, da det kom frem, da folk snakket om at Anders Behring Breivik var del av et nettverk og sånn, så, nei, han må ha gjort det alene, for det vi vet om norske høyreekstremister, det er at ingen av dem klarer å holde kjeft. Ikke sant, det må ha vært én mann.

Sånn at det er det som er så typisk her. Men jeg skjønner veldig godt at konspirasjonsteorier slår an, fordi verden er et veldig uoversiktlig og rotete sted, og de tingene konspirasjonsteoriene tilbyr deg, det er jo ikke bare et ganske ordnet univers, som er sånn nesten manikeisk, at det er det gode mot det onde, og sånn, men de tilbyr deg en helt spesiell plass; du er den eneste som har gjennomskuet det, og så er du omgitt av horder av hjernevaskede sauer, eller sheeple, som ikke forstår noen ting.

Norway terrorbombed on the birthday of modern terrorism

22/7 – or July 22nd – is viewed by many historians as the birthday of modern terrorism. On this day there was an attack carried out in 1946 by the militant terrorist right-wing Zionist underground organization the Irgun on the British administrative headquarters for Palestine, which was housed in the King David Hotel in Jerusalem. 91 people of various nationalities were killed and 46 were injured.

Norway terrorbombed on the birthday of modern terrorism

The leader of Irgun, Menachem Begin, would later (January 1974) go on television in the US, claiming to prominent journalist Russell Warren Howe that he was not just the father of terrorism in the Mideast, but «in the entire world». Two of the operations for which the Irgun is best known are the bombing of the King David Hotel in Jerusalem on 22 July 1946 and the Deir Yassin massacre, carried out together with Lehi on 9 April 1948.

Begin would five years after the Howe interview go to Oslo, Norway, on December 10th, 1978 to receive his Nobel Peace Prize:

22/7 nobel peace prize oslo 1978 menachem begin zionist irgun july 22 terrorist

The first 22/7 zionist terrorist Menachem Begin of Israel receives the Nobel Peace Prize in Oslo’s Town Hall on December 10th, 1978.

65 years to the day since Begin’s Jerusalem bombing, the Norwegian administrative HQ in Oslo is shocked by a 950 kilo ANFO-based fertiliser bomb that breaks shop windows for many square kilometers all through the Oslo downtown area.

You could read in some smaller local papers that the day was remembered for the King David Hotel bombing, but these were automatic «Today’s Date» columns taken from some database, and of course printed the night before the Oslo attack.

Using the words «Breivik» and «King David» we can extract from news databases the figures – 16 months after the attacks – for how many articles in Norwegian that have made the connection, in any way, between the two attacks on 22/7.

The number is 6. And most of these six articles are ridiculing either professors of peace and conflict studies Johan Galtung or Ola Tunander, or indeed, yours truly, for having the balls to even bring up the fact that 22/7 was an important date in modern terrorism.

The fact that the Irgun terrorist organisation was a zionist organisation, and that coincidentally Anders Behring Breivik also is a devoted zionist, would perhaps raise some eyebrows in the editing rooms of the major Norwegian newspapers, when they both attacked government buildings on the same day? But no. Breivik’s words in his manifesto: «So let us fight together with Israel, with our Zionist brothers against all anti-Zionists, against all cultural Marxists/multiculturalists.» were «clearly» the words of a madman, or so they said, for 9 long months, before the court decided he was not the slightest bit mad after all.

So there was clearly a cover-up by the mainstream media.

Other cover-ups were to follow suit.

The 22/7 Commission Report – released on August 13th, 2012 – completely fails to mention the reported fact that the DELTA force, the police anti-terror force, held a 5-day anti-terror and anti-massacre drill in the Oslo area from Monday 18th through Friday 22th July 2011. The drill reportedly ended at 3 pm.

The DELTA force drill on the same day may have puzzled the Operation Leader and probably also other key persons, who were left wondering whether these events were «real world or exercise». Not including such an important factor, one that also was already revealed by Aftenposten and a host of other daily newspapers back in August 2011, is a bit of a scandal. But it gets even worse if the exclusion was intentional in an attempt to obfuscate an important part of the Police Trail.

We can easily imagine that knowledge of this DELTA drill was an important part of Breivik’s planning, execution and escape from Grubbegata on Friday afternoon 22nd July 2011.

Neither does the report mention the directing role of the NATO and its Gladio behind the terror of eg. the Bologna railway station bombing in 1980, and the Munich Oktoberfest Bombing the same year, both mentioned in the report, an omission that gives parliamentarians and other citizens who read the report a false and twisted picture of who has historically been behind terror in Europe since WW2.

I mentioned the Police Trail. So far, pursuing this trail has earned me the doubtful honour of being the author of the most expensive blog post in Norwegian history. A fine of roughly 5,500 pounds – and counting – as I understand, may be issued to me as a reward for my hard and mostly lonely work. However, these are things I cannot control.

A dubious trio in the Oslo Police Department seems to emerge from the pages of the 22/7 Commission Report. I shall name names, as these persons are highly suspect in their inability to defend Norway against the secondary attack – the Utøya massacre – of 22/7.

I would not release these names if this wasn’t such an enormous scandal in the middle of the worst terror attack against Norway since the second world war. I also would not carry out this investigative work if it wasn’t for the fact that our journalists and editors stopped working for truth in terrorism related cases a decade ago. I’m doing this to stop further terrorist attacks from the same band of criminals.

My suspects for sabotaging the police operation on 22/7 are first and foremost:

  • Anders Snortheimsmoen, head of the DELTA force.
  • Johan Fredriksen, chief of staff at the Oslo PD.
  • Thor Langli, field commander (innsatsleder) on 22/7.

It is my view that these men should be investigated further, in depth, and that their testimonies to the 22/7 Commission should be released to politicians, researchers and the public at large. Keeping their testimonies secret deep inside some archive for 30 years may be dangerous and a risk to national and international security.

I cannot see that pursuing the Police Trail is wrong in any way. However, I can understand that the police doesn’t see it that way. Unfortunately, suspects are in no position to decide whether other people suspect them of wrongdoing. Or rather, they should not be.

Elin Brodin og muslimene

Elin Brodin er en norsk forfatter som hevder å «forsvare muslimene», men som hver gang hun slipper til i massemedia bekrefter det jeg kaller Dolkestøtslegenden mot muslimene. La oss se hvordan en Facebook-tråd hun startet lørdag kveld i «Brodins snakkeboble» artet seg, med fokus på dialogen oss imellom.

Brodin Viddal
Jeg blir beskyldt for å være «landssviker» osv. fordi jeg arbeider for livssynsfrihet, fredelig sameksistens og kulturdialog i en stadig krympende verden.
Ofte får jeg spørsmål om hvorfor jeg «alltid skal forsvare muslimer» o.l. Mine svar er:
1) Jeg forsvarer muslimene fordi det er de som nå primært blir angrepet. Mitt mål er likeverd og rettferdighet. I 30-årene ville jeg ha forsvart jødene.
2) Jeg gjør ikke dette fordi jeg er spesielt «bløthjertet». Jo, jeg føler sterk empati med ofrene for fordommer, men jeg driver mitt arbeid på feltet like mye for min egen skyld – og for fellesskapet. Klarer vi ikke å løse dagens konflikter, vil det på sikt gå ut over oss alle. Derfor kan man like godt si at jeg kjemper for min egen og mine barns fremtid.
For meg er det ufattelig at det finnes så mange mennesker som ikke vil delta i denne kampen, og at vi har lært så lite av historien …
Jeg vil ikke si du «forsvarer muslimene» når du støtter dolkestøtslegendene om 9/11 og 7/7, Elin Brodin. Vet du hva som ble endeløsningen etter tyskernes dolkestøtslegende mot jødene?
For sånn ca. hundrede gang, Torstein: Jeg har ikke støttet den offentlige teorien om 9/11, like lite som jeg har støttet din. Jeg tar ikke stilling til hvilken teori som er riktig her, og det har uansett ingen betydning for mitt verdensbilde. Alle mennesker kan bli voldelige i visse situasjoner.
Du har støttet Legendene gjennom kronikker og leserinnlegg, Elin Brodin. Dessverre har du det, som så mange andre. Og 2-3 millioner muslimer er drept siden 9/11 som følge av denne og lignende legender. Folk er torturert for dem etc.
Torstein: Ja, jeg har noen ganger tatt utgangspunkt i den vanlige oppfatningen av denne hendelsen, men det er en stund siden nå. For tiden understreker jeg gang på gang at jeg ser det finnes flere teorier, og at jeg ikke tar noen definitiv stilling til hvilken som er riktig. Temaet drøftes også i den siste boken min. Poenget mitt er: Muslimer driver jo uansett med selvmordsbombing o.l. rundt omkring – de er potensielt voldelige som alle andre mennesker, og det er ikke å undres over. Dette har ingen betydning for det som står i posten min her.
Senest 3. mai i år: «FORSTÅR: Forfatter Elin Brodin forstår hvorfor al-Qaida angriper vesten, men liker ikke metodene.»
Skjønner du ikke at du støtter Dolkestøtslegenden med disse uttalelsene dine i media, Elin Brodin?
Ja, Torstein, jeg står ved det. Jeg forstår om det kommer reaksjoner mot Vesten, selv om jeg aldri bifaller noen form for organisert vold mot sivile. Uansett hva de som står bak kaller seg. Hvorfor kan du ikke godta en slik prinsipiell instilling?
Fordi du støtter Dolkestøtslegenden som allerede har drept millioner av muslimer, Elin Brodin. Det er fullstendig uakseptabelt, derfor godtar jeg det heller ikke.
Du får se dette som du selv vil, Torstein. Jeg respekterer at du har et annet syn enn meg her – men vennligst gi den samme respekten tilbake og ikke bli så personlig. Jeg gjentar at jeg ikke støtter det du kaller Dolkestøtslegenden, men ikke tar stilling til hvilken teori som er riktig. Uansett er det faktisk ikke 9/11 denne tråden handler om, og mine refleksjoner i posten over står nøyaktig like fast uansett hvilken av teoriene som er korrekt.
Elin Brodin, vi to er uenige om hvorvidt du kan sies å «forsvare muslimer» – som er kjernen i denne tråden – dersom du hver gang du ytrer deg i media samtidig støtter Dolkestøtslegenden som allerede har drept millioner av muslimer. Du må vel kunne akseptere saklig uenighet?
Jeg aksepterer at vi er uenige, Torstein. Men jeg synes ikke du skal beskylde meg for noe som ikke stemmer. Jeg har som sagt veldig mange ganger i den siste tiden sagt at jeg ikke tar stilling til hvilken teori om 9/11 som er riktig. Men du mener vel heller ikke at det ikke finnes voldelige muslimer, går jeg ut ifra, eller noen form for aggresjon mot Vesten … ?
Don’t change the subject, Elin Brodin. Og vær snill og ikke gjør dette til en personlig vendetta. Les dine egne regler.
Jeg endrer ikke tema, Torstein. Mitt poeng er at 9/11 eller ikke, så finnes det motstand mot Vesten. Med eller uten akkurat dette attakket. Derfor står min post her fast UANSETT.
Vis litt respekt, Tom. Saken er ikke hva Elin Brodin tror oppi hodet sitt, men hva hun bidrar med i den norske medieoffentligheten. Og der bidrar hun gang på gang med sin bekreftelse av Dolkestøtslegenden, som dokumentert i denne tråden.
Men Torstein, nå må du gi deg! Jeg sier jo at jeg ikke tar stilling – det er ikke det samme som å støtte hverken det ene eller det andre.
Elin Brodin, benekter du at du har bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, at du alltid bekrefter Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, eller at du skriver i denne tråden at du fortsatt står ved det du skrev sistgang du bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier? Veldig fint om du kan avklare, så vi får klarhet i hvor våre virkeligheter skiller lag.
Torstein: Jeg har allerede svart på det du spør om, men for siste gang: Ja, jeg har noen ganger tatt utgangspunkt i den vanligste teorien om hvem som sto bak 9/11, men for tiden understreker jeg gang på gang at jeg ikke tar stilling til hvilken av teoriene som er riktig. Uansett mener jeg det samme om religionsfrihet osv. Hvor vanskelig kan dette være?
Det er et faktum at en del mennesker fra muslimsk dominerte regioner av gode grunner har et agg til Vesten. Om noen av disse står bak akkurat 9/11, kan ikke jeg avgjøre. Vil du ha en utdypning av mitt syn her, er et kapittel i den siste boken min viet til det. Politisk vold har uansett ikke noe med islam, kristendommen, kommunismen e.l. i seg selv å gjøre, men skyldes alltid dypest sett terroritalinstinkter, maktsyke, profittmotiver osv hos maktmennesker, og det er lettere å få med seg befolkningen der sistnevnte lever under turbulente og vanskelige kår. Alt mulig kan brukes som påskudd. –Jeg synes du burde respektere at jeg er opptatt av litt større prinsipielle perspektiver her, og at spørsmålet om 9/11 ikke utgjør hele mitt interessefelt.
Vil også legge til at uansett hvem som sto bak 9/11, synes jeg overvåknings- og krigshysteriet i etterkant er siste sort, og er hundre prosent motstander av en slik type reaksjon. –Jeg kunne synse mye om hva jeg tror Torsteins syn kan «føre til», men nøyer meg med saklige argumenter. Alle har rett til å gi uttrykk for sin mening uten å beskyldes personlig for å være medansvarlig mht maktens slakting av uskyldig mennesker.
‎Elin Brodin, vær vennlig å svare på det jeg spør om, og ikke altmulig annet: Benekter du at du har bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, at du alltid bekrefter Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, eller at du skriver i denne tråden at du fortsatt står ved det du skrev sistgang du bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier? Veldig fint om du kan avklare, så vi får klarhet i hvor våre virkeligheter skiller lag.
Jeg har svart, Torstein. Flere ganger. Og nå orker jeg ikke å gjenta meg selv mer. Take it or leave it
Tom Ekeberg, jeg kritiserer ikke Elin for å ikke oppføre seg på en måte som forutsetter at hun tror det samme som meg. Dette er ikke et spørsmål om hva som foregår i hodet hennes. Jeg har aldri påstått at Dolkestøtslegenden er dokumentert i denne tråden. Oppsummert: Les det jeg skriver her, eller finn på noe helt annet enn å diskutere det jeg skriver.
Elin Brodin, det stemmer at du har svart. Men du har ikke svart på mine spørsmål. Dermed blir det i beste fall en halvsannhet å hevde at du har svart, når det du mener er at du har svart andre mennesker som spør om noe helt annet.
Du har spurt om jeg støtter den offentlige 9/11-teorien, Torstein, og det har jeg svart på. Er det noe annet du lurer på, så har jeg ikke fått det med meg
Hvis det er det du tror jeg har spurt deg om, Elin Brodin, kan jeg dessverre ikke hjelpe deg. Du tror virkelig dette? Nuvel. Og jeg får ikke lov til å gjenta spørsmålet selv om du åpenbart lurer veldig på hva spørsmålet var?
Torstein: Ja, du får gjenta, da, hvis du kan være litt presis …
OK, eg tek oppat: Benekter du at du har bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, at du alltid bekrefter Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier, eller at du skriver i denne tråden at du fortsatt står ved det du skrev sistgang du bekreftet Dolkestøtslegenden mot muslimene i norske massemedier?
Jeg har svart på det, Torstein. Hvis du oppfatter det slik at jeg ikke har svart på det, tror jeg vi befinner oss i så forskjellige verdener at vi bare må «call it a day» …
Eller -plutselig gikk det et lys opp for meg: Er det den opprinnelige Dolkestøtlegenden (som Alf henviser til her) du snakker om, Torstein? Da har jeg misforstått, for jeg gikk ut ifra at du som alltid siktet til 9/11, og at du kalte den offisielle teorien her for «Dolkestøtlegenden». Hvis du mener den opprinnelige , er svaret mer komplisert – men du finner uansett en utdypning av min syn også der i «Fredløs», hvis du er interessert
Word: «Jeg tror han mener den i overført betydning: «muslimer sto bak bombingen av London og New York».»
Ja, hvis det fremdeles er 9/11 du snakker om, Torstein, så har jeg altså svart det som er å svare på den saken – også i tidligere replikker på denne tråden. Jeg har forklart min innstilling og har ikke mer å legge til. At vi ikke kommuniserer særlig bra, er en annen sak, men det kan vi vel slå oss til ro med uten å gjenta oss selv ad infinitum? Jeg er ikke fiendtlig innstilt til deg, men sliten av repetisjonene
Jeg kan ikke forstå dette på noen annen måte enn at du ikke forstår norsk, Elin Brodin. Hvilket er oppsiktsvekkende for en forfatter.

Tråden fortsetter, selvfølgelig, men går i ball for Brodins del, som går i personangrepsmodus, etter kommentaren min om at hun neppe kunne forstå norsk når hun ikke engang etter to gjentagelser av spørsmålet forsto hva det var jeg spurte om.

Oppsummert kan vi likevel si – etter å ha fulgt resten av tråden – at Elin Brodin nærmest hver eneste gang hun har opptrådd i massemediene har bekreftet den hatefulle Dolkestøtslegenden mot muslimene, samt at hun – selv om hun nå hevder å ikke ta stilling – heller ikke for fremtiden har noen planer om å avstå fra å bekrefte den hatefulle Dolkestøtslegenden mot muslimene når hun figurerer i media.

Elin Brodin ser rett og slett ikke ut til å fatte hva som skulle være problematisk med å støtte en slik hatefull dolkestøtslegende. I stedet vender hun i kjent stil sin vrede mot dem som påpeker at hun rent faktisk bekrefter denne legenden med sine innlegg i massemediene, slik at hele problemet med den hatefulle Dolkestøtslegenden for hennes del blir de menneskene som peker på at hun ikke burde støtte den, dersom det stemmer at hun ikke har tatt stilling til hva det var som skjedde i New York og London.

Vi avventer derfor i spenning Elin Brodins neste innlegg om terror og islam i massemediene, og kommer tilbake til hva hun da sier i kommentarene nedenfor.

Breivik uniting Zionism and Nazism

I happened to be present at the Oslo courthouse on Tuesday, April 17th, watching and listening to 22/7 terrorist Anders Behring Breivik’s 75 minute main prepared defense speech. A speech that the press and media were banned from broadcasting to the general public. These are my thoughts after following the story for almost nine months.

The first thing that has to be said, is that watching Breivik defend himself for 5 hours this Tuesday removed each and every doubt that he is indeed «legally sane», in the sense that he is absolutely fit to be punished by the Norwegian judicial system for his criminal terrorist acts. All «experts» who say otherwise are flat out lying. This is a sane, rational, logically stringent man of great wit, who happens to also have some pretty effed up ideological views that have made him become a mass murderer and a terrorist.

It should also be said right from the start of this article that there is little doubt that he carried out both the bombing in Oslo and the shooting at Utøya. What remains to be seen is whether he had accomplices and what parts of the misdeeds these people took part in. There were also some pretty amazing instances of police SNAFU – 27 according to one commentator, but a lot more if you look more closely. There’s a string of maybe 40 or 50 or 60 grave mistakes on behalf of the police, guards and government, making them unable to stop Breivik before the bombing of Oslo, stop him getting out of Oslo and to nearby Utøya, and to stop the shooting ASAP when Breivik amazingly managed to get himself transported over the sound to Utøya island, using the Labour Party’s own ferry.

So many instances of SNAFU, in fact, that the mathematical probability of them all occuring on the same day or relating to the same person, should tell you all you need to know. And of course, in the weeks and months after the terror, documents, tapes and other evidence started disappearing. As by invisible hands.

OK. So, returning to the terrorist’s defense speech on Tuesday, April 17th. Breivik started telling us how there’d been no real post-WW2 democracy in Norway, because «nationalists» like himself were not allowed free speech and democratic rights. This should tell us that he wanted there to be more democracy, and that Norwegian democracy should also include «ultra nationalists», a fair point that even I could agree on.

However, he messes it up by contradicting himself completely. He loves America, and especially a certain McCarthy, the postwar communist witchhunt general, and he regrets that McCarthyism didn’t go far enough and never succeeded in sending alleged «commie» American citizens to Soviet Russia. So, really, when it comes to a more real and including democracy with less political censorship, our terrorist is only in favour of it when it applies to his chums, and to his «nationalist» parties.

Apart from this ideologically induced blindness or logical breakdown, he argues convincingly that censoring a movement like his own for too long, eventually will make members of that movement resort to other means, even violence.

His speech more generally was aimed at reaching out to a slightly broader audience than his Manifesto and his earlier writing on Norwegian websites, or to «unite national conservatism, which I support, with national socialism and militant christendom», as he put it himself. So the strategy obviously is to appeal to a broader spectrum of racists, and to play down the Zionist issue, which divides Breivik, JDL, EDL, NDL and Knights Templar, on the one side, from other nationalists and nazis, on the other.

Breivik talks rather openly about the strategy of supporting and expanding «street extremism», like the JDL, EDL and NDL (Jewish, English and Norwegian Defense League, respectively), while at the same time building a network of single cell terror operatives, borrowing tactics from – yup – al-Qaida.

The reason for using terror cells consisting of only one man, says Breivik, is to avoid the eyes of anti-terror agencies. This way he only needed to meet with his comrades once or twice during a decade, if we choose to believe him, and I guess blogs, forums, RSS feeds, social media etc took care of the rest.

Breivik also tries to use the term «counter jihad» as much as possible, rather than «zionism», which is what he really supports, and he has succeeded in selling this bogus «counter jihad» term to the Norwegian mainstream media. To quote from the terrorist’s Manifesto:

«So let us fight together with Israel, with our Zionist brothers against all anti-Zionists, against all cultural Marxists/multiculturalists.»

So, then, this is what it came to in Norway: Where we could have had the press digging into and revealing the horrific lies of the 9/11 terror attacks ten years after the events, instead we got a snob from the West who bombed his own city using «al-Qaida tactics», and who shot fellow Norwegian kids taking part in a summer youth camp for young politicians and future administrators, because he believed the lies and racist conspiracy theories fed to him for ten years by every newspaper, radio and TV station in this nation and throughout the West. Malicious, racist lies about muslims behind every terrorist act from New York and Bali, through Madrid and London, to Mumbai and Stockholm.

The mythical snake – Midgardsormen – seems to be biting its own tail: False-flag terrorism over a long, sad decade goes unnoticed by the press, the journalists and the editors, and the inevitable end-product of these ten years of lies and cowardice and cover-up is our very own Nordic mass murderer and terrorist; Anders Behring Breivik.

Whether he had handlers or not we don’t know, and the press and the police for some reason don’t seem very eager to find out, he is now the shining example, or knight in shining armour, intended to inspire many, many followers in Scandinavia, Europe and America.

He will even be allowed internet access in jail, and thus to build, expand and strengthen his zionist terrorist networks, both on the streets and in the single-man sleeper cells.

Bølløcks.

Writing a crime novel about the police trail in the 22/7 case

ps-banner

Democracy activist Torstein Viddal is currently writing the crime novel «Politisporet» [Police Trail], that focuses especially on the many suspicious failures of the police on the day terror struck Norway, and to what degree these can be explained by corruption, infiltration or conspiracy.

This interview is translated from Taliban Norge.

- Why a novel about 22/7? And why publish it before it’s completed?

I guess everyone likes to think they’ve got a novel inside of them? More seriously, so many strange things started happening in my life – while my news search for my surname started returning headlines like «Feels like being in a Hollywood movie» – that I started thinking: This is something! This could become a book. The interesting thing about publishing chapter by chapter from a crime novel at the same time as the real-world terror attack is being investigated, is that the readers can then send their tips to private investigator Karlsen about important trails and indications.

- Do you frequently google yourself in the news?

After the NRK in July spread a rumour to Agence France Presse that ended up in newspapers all over the world in about 20-30 different languages claiming I was an elected representative for the Progress Party, I find it worthwhile to keep an eye on what the tabloid media say about me, yes. Before you know it, old ladies with umbrellas might think they have a reason to hit you in the head with them.

- You’ve chosen the title «Police Trail» for your novel, which alludes to the Palme case and the suspicion that elements in the Swedish police might be involved in the very assassination of the prime minister. Are there reasons to suspect something similar when it comes to Utøya and 22/7?

Firstly, the «Police Trail» is a novel, and thus a work of literary fiction. Having said that, I support social scientist Svein Tuastad at the University of Stavanger, who after the last of the hearings carried out by the Parliament’s Control and Constitution Committee, asks why all crisis plans were forgotten, and how the police could fail so completely. The Swedish crime author Leif GW Persson has written a Palme trilogy [«Fall of the Welfare State»] in which exactly the «police trail» is a central element, but terribly many years after the murder itself. As Palme, too, was a social democrat, 22/7 in a way becomes a Palme assassination with 77 victims, and the same forces may theoretically be behind this time. I also thought i could be a bit of an early bird.

- Is the book in any way autobiographical? I hear rumours that you should have written «history’s most expensive blog post in Norwegian»? How great is the distance between the fictional character Karlsen and the real-world Viddal?

Sadly, I cannot comment on the current judicial twist, but obviously I use elements from my own and other people’s lives when writing crime. But the fact that both Karlsen and I are phoned up by the Oslo police after blog posts, and that we both were questioned by police for several hours on November 29th because of articles we have written, is purely coincidental, to steal an element from an explanatory model often used by the police itself in connection to their «effort» on July 22nd. Karlsen also lives in Strandgaten in Bergen, while I’m in Akersveien in Oslo.

Politisporet / Torstein Viddal. Oslo : Glohug, 2013. — ISBN 978-82-93070-02-3 (epub). The novel is being published chapter by chapter online, and is freely available at politisporet.origo.no.

Writing a crime novel about the police trail in the 22/7 case

desember 12, 2012 by · 2 Comments 

ps-banner

Democracy activist Torstein Viddal is currently writing the crime novel «Politisporet» [Police Trail], that focuses especially on the many suspicious failures of the police on the day terror struck Norway, and to what degree these can be explained by corruption, infiltration or conspiracy.

This interview is translated from Taliban Norge.

- Why a novel about 22/7? And why publish it before it’s completed?

I guess everyone likes to think they’ve got a novel inside of them? More seriously, so many strange things started happening in my life – while my news search for my surname started returning headlines like «Feels like being in a Hollywood movie» – that I started thinking: This is something! This could become a book. The interesting thing about publishing chapter by chapter from a crime novel at the same time as the real-world terror attack is being investigated, is that the readers can then send their tips to private investigator Karlsen about important trails and indications.

- Do you frequently google yourself in the news?

After the NRK in July spread a rumour to Agence France Presse that ended up in newspapers all over the world in about 20-30 different languages claiming I was an elected representative for the Progress Party, I find it worthwhile to keep an eye on what the tabloid media say about me, yes. Before you know it, old ladies with umbrellas might think they have a reason to hit you in the head with them.

- You’ve chosen the title «Police Trail» for your novel, which alludes to the Palme case and the suspicion that elements in the Swedish police might be involved in the very assassination of the prime minister. Are there reasons to suspect something similar when it comes to Utøya and 22/7?

Firstly, the «Police Trail» is a novel, and thus a work of literary fiction. Having said that, I support social scientist Svein Tuastad at the University of Stavanger, who after the last of the hearings carried out by the Parliament’s Control and Constitution Committee, asks why all crisis plans were forgotten, and how the police could fail so completely. The Swedish crime author Leif GW Persson has written a Palme trilogy [«Fall of the Welfare State»] in which exactly the «police trail» is a central element, but terribly many years after the murder itself. As Palme, too, was a social democrat, 22/7 in a way becomes a Palme assassination with 77 victims, and the same forces may theoretically be behind this time. I also thought i could be a bit of an early bird.

- Is the book in any way autobiographical? I hear rumours that you should have written «history’s most expensive blog post in Norwegian»? How great is the distance between the fictional character Karlsen and the real-world Viddal?

Sadly, I cannot comment on the current judicial twist, but obviously I use elements from my own and other people’s lives when writing crime. But the fact that both Karlsen and I are phoned up by the Oslo police after blog posts, and that we both were questioned by police for several hours on November 29th because of articles we have written, is purely coincidental, to steal an element from an explanatory model often used by the police itself in connection to their «effort» on July 22nd. Karlsen also lives in Strandgaten in Bergen, while I’m in Akersveien in Oslo.

Politisporet / Torstein Viddal. Oslo : Glohug, 2013. — ISBN 978-82-93070-02-3 (epub). The novel is being published chapter by chapter online, and is freely available at politisporet.origo.no.

Neste side »