Olje eller Israel?

januar 2, 2013 by · 7 Comments 

boot

Jeg har lyst til å starte det nye året med et litt større spørsmål, som jeg vil kjøre parallelt på tre arenaer, nemlig Viddals ViktigVegg, Brodins Snakkeboble og 9/11 Truth Norway. Spørsmålet dreier seg om de bakenforliggende kreftene for verdensbegivenhetene, og kan derfor lett avfeies av alle overfladiske mennesker, som utelukkende er opptatt av overflaten. Dere trenger med andre ord ikke lese videre. Dere som mer generelt ikke tåler at mennesker diskuterer ting, behøver strengt tatt heller ikke lese videre.

Etter min nokså brede lesning av dyperegående analyser og forklaringsforsøk, har det seilt opp for meg to strengt tatt konkurrerende og derfor i bunn og grunn utelukkende forklaringer på et av de aller største spørsmålene, nemlig hva det er som dypest sett styrer begivenhetene vi alle hører om hver eneste uke i massemediene.

Jeg presiserer *dypest sett*, da det på litt grunnere farvann mer er et spørsmål om både-og, enn enten-eller. Her vil vi altså frem til Den store beveger, og ikke en komité av store bevegere (noe som selvsagt kan være tema for et litt annet seminar).

Vi utelukker her altså allerede i utgangspunktet naive forklaringer som den om at alle verdensbegivenheter er en kombinert effekt av 7 milliarder mennesker «that go about their daily business». Grupper av mennesker er oppfunnet forlengst, og makt er allerede en egen hylleseksjon i bibliotekene, så den må du lenger ned i årsklassene med.

Ifølge den ene aktuelle forklaringsmodellen er det slik at USA har underlagt seg nær sagt hele verden, med sitt nettverk av 5000 militærbaser og tropper i 150 land som det mest håndfaste bevis for underleggelsen, men med utallige mer myke og kulturelle underleggelsesmekanismer involvert, og at Israel gjennom den pro-israelske (ofte kalt zionistiske) lobby i USA styrer utvelgelsen av presidentkandidater fra begge partier, styrer Kongressen og Senatet, styrer den offentlige debatten gjennom sitt bias og sine tabu, og så videre og så videre. Hvorsomer burde de fleste være enige i at den som styrer USA, styrer det meste av dagens verden.

Ifølge den andre aktuelle forklaringsmodellen er det slik at olje og lignende energiressurser er den egentlige Store beveger, og at nær sagt alt skjer for å koordinere jakten på denne ikke-fornybare ressursen. Ifølge denne modellen blir det mer naturlig å se på Israel som en strategisk plassering av pro-vestlige (les: pro-amerikanske) militærstyrker, u-båter, atomstridshoder etc. Dette med tilgang til energiressursene kan også være en vesentlig årsak til at USA av egen fri vilje overfører enorme summer til Israel hvert eneste år, som den største mottaker av amerikansk våpen- og pengestøtte. Alle som har spilt Risk har vel skjønt at dersom en spiller hele tiden utstasjonerer nye styrker i én provins, runde etter runde, så er det noe i gjære, da har han en plan, og den planen er ikke nødvendigvis verdensfred og fredelig sameksistens mellom provinsene.

Alternative kommentatorer som Michael Rivero (WhatReallyHappened.com) terper gjerne på at amerikanske politikere gjør ting som ikke er i Amerikas interesse, men som mer er i Israels interesse, men han misser på én måte poenget siden Amerika i langt mindre grad er en nasjon nå, enn det er et globalt imperium. Og for et globalt imperium som er helt avhengig av petroleumsressurser for sin opprettholdelse (drivstoff til tanks, bombefly, hangarskip, ubåter etc) er det helt klart interessant å både donere penger og utstasjonere militært utstyr midt i det største gjenværende oljeområdet i verden, nemlig Midtøsten.

Rivero blir selv med jevne mellomrom stemplet og utdefinert som antisemitt, holocaustfornekter og alt annet usaklig, hvilket er feil, om man hører på hva han sier hver ukedag. Men her er vi kanskje inne på enda en fordel med den andre forklaringsmodellen – la oss kalle den Oljemodellen – at man via en slik USA-støttet opprettelse av en «jødestat» som strategisk investering i fremtidig energitilgang får mulighet til å skjule den egentlige Store beveger og utrope alle dens kritikere som nettopp antisemitter, holocaustfornektere, sannhetssøkere og denslags kontemporære banneord?

Det er i alle fall slik at en verden der realpolitikken er grim og grusom og konsentrert om en kynisk og nådeløs kamp om energitilgang samt en tilsvarende kynisk og nådeløs finanssektor er vrien å kritisere i vår tid uten at jokerkortene Antisemitt og Holocaustfornekter og Sannhetssøker spilles ut mot en, så lenge disse spillkortene fortsatt fungerer.

Men jeg vet altså ikke hvordan det egentlig er. Kanskje er det slik at Amerikaimperiet først forsøkte seg med Oljemodellen, skjult under dekket av Israelmodellen, som en antatt ukritiserbar modell, men at ting langs veien kom ut av kontroll for Amerika-delen av Amerikaimperiet, slik at Israelmodellen nå er den rådende? Hva mener du, og hvordan tester man egentlig slike ting vitenskapelig?

Et interessant moment helt tilslutt kan være dette med petrodollaren og Amerikaimperiet i forhold til nasjoner som litt freidig naivt og selvstendig ønsker å begynne å selge sin olje til sine naboland i andre valutaer enn «nasjonen» USAs valuta. Det hevdes av smarte mennesker at Amerikaimperiets militærvesen finansieres gjennom at alle land må kjøpe dollar fra det for å kunne handle olje, samt at alle land som vil selge olje i andre valutaer enn Amerikaimperiets får føle dets militære vrede. Det kan tyde på at Oljemodellen er viktigere enn Israelmodellen når Amerikaimperiet velger ut sine nye røverstater for bombing og regimeendring.

Breivik uniting Zionism and Nazism

april 20, 2012 by · 8 Comments 

I happened to be present at the Oslo courthouse on Tuesday, April 17th, watching and listening to 22/7 terrorist Anders Behring Breivik’s 75 minute main prepared defense speech. A speech that the press and media were banned from broadcasting to the general public. These are my thoughts after following the story for almost nine months.

The first thing that has to be said, is that watching Breivik defend himself for 5 hours this Tuesday removed each and every doubt that he is indeed «legally sane», in the sense that he is absolutely fit to be punished by the Norwegian judicial system for his criminal terrorist acts. All «experts» who say otherwise are flat out lying. This is a sane, rational, logically stringent man of great wit, who happens to also have some pretty effed up ideological views that have made him become a mass murderer and a terrorist.

It should also be said right from the start of this article that there is little doubt that he carried out both the bombing in Oslo and the shooting at Utøya. What remains to be seen is whether he had accomplices and what parts of the misdeeds these people took part in. There were also some pretty amazing instances of police SNAFU – 27 according to one commentator, but a lot more if you look more closely. There’s a string of maybe 40 or 50 or 60 grave mistakes on behalf of the police, guards and government, making them unable to stop Breivik before the bombing of Oslo, stop him getting out of Oslo and to nearby Utøya, and to stop the shooting ASAP when Breivik amazingly managed to get himself transported over the sound to Utøya island, using the Labour Party’s own ferry.

So many instances of SNAFU, in fact, that the mathematical probability of them all occuring on the same day or relating to the same person, should tell you all you need to know. And of course, in the weeks and months after the terror, documents, tapes and other evidence started disappearing. As by invisible hands.

OK. So, returning to the terrorist’s defense speech on Tuesday, April 17th. Breivik started telling us how there’d been no real post-WW2 democracy in Norway, because «nationalists» like himself were not allowed free speech and democratic rights. This should tell us that he wanted there to be more democracy, and that Norwegian democracy should also include «ultra nationalists», a fair point that even I could agree on.

However, he messes it up by contradicting himself completely. He loves America, and especially a certain McCarthy, the postwar communist witchhunt general, and he regrets that McCarthyism didn’t go far enough and never succeeded in sending alleged «commie» American citizens to Soviet Russia. So, really, when it comes to a more real and including democracy with less political censorship, our terrorist is only in favour of it when it applies to his chums, and to his «nationalist» parties.

Apart from this ideologically induced blindness or logical breakdown, he argues convincingly that censoring a movement like his own for too long, eventually will make members of that movement resort to other means, even violence.

His speech more generally was aimed at reaching out to a slightly broader audience than his Manifesto and his earlier writing on Norwegian websites, or to «unite national conservatism, which I support, with national socialism and militant christendom», as he put it himself. So the strategy obviously is to appeal to a broader spectrum of racists, and to play down the Zionist issue, which divides Breivik, JDL, EDL, NDL and Knights Templar, on the one side, from other nationalists and nazis, on the other.

Breivik talks rather openly about the strategy of supporting and expanding «street extremism», like the JDL, EDL and NDL (Jewish, English and Norwegian Defense League, respectively), while at the same time building a network of single cell terror operatives, borrowing tactics from – yup – al-Qaida.

The reason for using terror cells consisting of only one man, says Breivik, is to avoid the eyes of anti-terror agencies. This way he only needed to meet with his comrades once or twice during a decade, if we choose to believe him, and I guess blogs, forums, RSS feeds, social media etc took care of the rest.

Breivik also tries to use the term «counter jihad» as much as possible, rather than «zionism», which is what he really supports, and he has succeeded in selling this bogus «counter jihad» term to the Norwegian mainstream media. To quote from the terrorist’s Manifesto:

«So let us fight together with Israel, with our Zionist brothers against all anti-Zionists, against all cultural Marxists/multiculturalists.»

So, then, this is what it came to in Norway: Where we could have had the press digging into and revealing the horrific lies of the 9/11 terror attacks ten years after the events, instead we got a snob from the West who bombed his own city using «al-Qaida tactics», and who shot fellow Norwegian kids taking part in a summer youth camp for young politicians and future administrators, because he believed the lies and racist conspiracy theories fed to him for ten years by every newspaper, radio and TV station in this nation and throughout the West. Malicious, racist lies about muslims behind every terrorist act from New York and Bali, through Madrid and London, to Mumbai and Stockholm.

The mythical snake – Midgardsormen – seems to be biting its own tail: False-flag terrorism over a long, sad decade goes unnoticed by the press, the journalists and the editors, and the inevitable end-product of these ten years of lies and cowardice and cover-up is our very own Nordic mass murderer and terrorist; Anders Behring Breivik.

Whether he had handlers or not we don’t know, and the press and the police for some reason don’t seem very eager to find out, he is now the shining example, or knight in shining armour, intended to inspire many, many followers in Scandinavia, Europe and America.

He will even be allowed internet access in jail, and thus to build, expand and strengthen his zionist terrorist networks, both on the streets and in the single-man sleeper cells.

Bølløcks.

Possible scenario for the Oslo false-flag terror by Mossad/NATO/Gladio

august 27, 2011 by · 2 Comments 

Under the cover of a 5-day terror drill for the DELTA troops from Monday July 18th to Friday July 22nd 2011, Zionist operatives from Mossad, NATO, Gladio, Stay Behind rig a van with explosives at government HQ in central Oslo, thwart all terror alarm routines and commence the terror with a massacre against anti-Zionist youth at the summer camp on Utøya with 2-5 shooters. DELTA terror police and local police arrive late by car with no boat, no helicopters, no maps, no GPS, asking civilians for the way to Utøya, but not for spare boats on a day of terror and an ongoing massacre.

As patsy or fall guy, long time armchair Zionist madman Anders Behring Breivik is chosen as a volunteer, and a false Facebook profile and Manifest is concocted for him by a team of writers and copy-pasters. Behring Breivik is kept out of sight for the public 24/7 allegedly for fear of him sending coded messages to other cells. Several surviving swimmers from the island are arrested by local police and brought into custody, among them one of the witnesses who testified to the press about more than one gunman on Utøya.

The message thus sent to anyone who’s not stupid and proud of it is along these lines (from Winter Patriot):

You will go along with the program. You will send your troops where we tell you, you will buy foreign products regardless of ethical considerations, you will stop supporting the vermin we are trying to eradicate, and under no circumstances will you threaten anyone.

Otherwise we will bomb your offices and kill your children.

We will do it on a famous anniversary, but it in such a way that no direct evidence leads back to us.

We will do it in a way that shows your police are thoroughly compromised and no use to you at all. We will do it in a way that exacerbates tensions between Christians and Moslems. And we will do it in a way that lends credibility to those who would trash the best features of your open, democratic society.

We will cover our tracks with a lame distraction which will confirm quite clearly — to those with eyes to see — that the entire world’s «news» media are in our pocket. And most of your friends and neighbors — including many who should know better — will play along with it, if they show any interest at all.

And then … ah, yes: then we will rejoice in your grief!

Mumbai-intellektuelle innleder folkelig granskning

januar 8, 2009 by · 3 Comments 

En gruppe indiske intellektuelle har gjennom paraplyorganisasjonen Awami Bharat startet en folkelig granskning av det siste terrorangrepet i Mumbai i november 2008.

Dette er deres pressemelding fra like før jul – «Exposing the Politics of Terror».

Taj Mahal, Mumbai

Pressekonferanse
Marathi Patrakar Sangh, CST, Mumbai
20. desember 14.00 – 15.00

Talere: Feroze Mithiborwala (Rashtriya Samaj Paksh – nasjonal visepresident),
Kishore Jagtap (Awami Bharat – talsperson),
Dilip Bansode (Bharip Bahujan Mahasangh – president – Mumbai) og
Mulniwasi Mala (Phule-Ambedjari Vichar Manch)

Vi krever en høynivågranskning av drapene på Karkare, Kamte og Salaskar.

Det er nokså forvirrende å se at regjeringen nekter å iverksette en granskningskommisjon for å fjerne all tvil, til tross for det faktum at både regjeringen og visse deler av massemedia prøver å undertrykke folkets protester etter drapene på de tre heroiske antiterror-offiserene. Saken er at hvis det er så opplagt som de vil ha oss til å tro, hvorfor er da regjeringen så nervøse? Det i seg selv reiser tvil og gir rom for enda mer mistanke.

Vi støtter også kravet fra A.R. Antulay og er takknemlige for at han har brakt denne saken til hjertet av den nasjonale debatten. Ånden er ute av flasken. Det eneste svaret er å beordre en granskning. Kommentarene fra A.R. Antulay har gitt liv til den latente skepsisen i alle samfunnslag, og folkemeningen avviker betydelig fra det mediene vil ha oss til å tro.

Som ledd i den folkelige granskningen vi dermed blir nødt til å gjennomføre, er noen av spørsmålene:

 1. Politiets versjon hevder enda at Karkare døde av AK-47-kuler. Vår granskning viser at han ble drept av 9mm-kuler avfyrt fra en revolver, og som traff ham i halsen. Vi krever at obduksjonsrapportene for alle de drepte må offentliggjøres.
 2. Vi krever at ringeloggene offentliggjøres, da dette endelig vil bevise hvem det var som sendte de tre offiserene til Cama-sykehuset. Det vil avsløre navnene på politimennene og politikerne som var involvert, deres posisjon og tidspunktet for samtalene.
 3. Karkare var kjent for å være en dreven offiser, og det er uforståelig for oss hvorfor han skulle gå uforberedt i kamp mot terroristene.
 4. Under skytingen ved Cama-sykehuset, hvorfor ble ikke politifolk ved Azad Maidan-stasjonen knappe 100 meter unna tilkalt for å omringe terroristene på sykehuset?
 5. Hva skyldes de motstridende rapportene i media om selv tid og sted for drapene gjennom de første dagene? Hvorfor ga ikke politiet oss et klart bilde av hendelsene, slik som de prøver å gjøre nå?

Grunnen til at folk hverken stoler på politiets offisielle versjon eller versjonen til de etablerte mediene, er at disse sektorene har villedet og feilinformert folket om terrorangrepene i Malegaon, Jalna, Parbhani, Beed, Nanded, Kanpur, Ajmer og Mecca Masjid i Hyderabad, samt Samjhauta Express, for bare å nevne noen. Granskningene til ATS-gruppen (Anti Terror Squad) avslørte at disse terrorangrepene ble utført av terrorceller fra Abhinav Bharat, ledet av Purohit og Sadhvi Pragnya. Røttene til disse cellene strakk seg også inn i Bajrang Dal, ABVP og inn i Bhonsla-militærskolen.

Videre har media i detalj gjengitt politiets versjon uten å utføre noen uavhengig undersøkelse, med noen få hederlige unntak fra enkelte journalister og aviser.

«Rullebladet til de nevnte samfunns-institusjonene er med andre ord ikke det reneste.»

Denne uansvarlige og ukritiske dekningen har forårsaket stor skade på nasjonen og bidratt til demoniseringen av en sektor av samfunnet vårt. Det er derfor svært vanskelig å stole på regjeringen, politiet og media, og de bør alle sammen gå i seg selv hvis de skal ha et håp om å vinne tilbake massenes tillit. Et antall muslimske ungdommer ble feilaktig arrestert, torturert, varig skadet og stemplet for livet som terroristene bak de nevnte eksplosjonene som ble sporet tilbake til Sangh Parivar. De arresterte ble frikjent av retten, og andelen dømte er dermed på knappe 1-2%, til tross for alt oppstyret rundt oss.

Rullebladet til de nevnte samarbeidende samfunnsinstitusjonene er med andre ord ikke det reneste.

Hvem har ansvaret for de mennesker og familier som er ødelagt? Domstolene er nødt til å etablere en praksis med innsyn og balanserende instanser som kan kontrollere en ustyrlig politistyrke gjennom en økt samfunnsmessig oversikt, som kan gi kompensasjon til alle dem som er ofre for falske anklager og overgrep.

Et annet poeng er at folk ikke kan forstå hvorfor drapene på ATS-offiserene ikke granskes nærmere.

«Hindutva-lederne og -avisene kom med klare trusler mot Karkare.»

Før terrorangrepet var mistanken rettet mot BJP og Sangh Parivar. Dette er et faktum som ingen kan bestride eller avfeie. En hel infrastruktur av terror ble sakte, men sikkert rullet opp, til Hindutva-høyres store fortvilelse. Lederne og avisene til denne sektoren kom med klare trusler mot Karkare, og dette er ingen hemmelighet. Dermed vil en direkte følge av drapene på ATS-offiserene være at granskningen begraves og Sadhvi Pragnya og Purohit slipper unna. Og terrornettverket vil være intakt og rede til å spre mer terror.

De som tjener mest på hele denne skitne terrorepisoden er dermed uten tvil de politiske og sosiale organisasjonene som var ved å bli avslørt og få sitt kriminelle terrorspill åpenbart. Derav mistankene hos massene i folket!

Vi krever også at Ratan Tata ber politiet og de væpnede styrkene om unnskyldning etter hans uttalelser om at de var ute av stand til å hindre terroristene.

«Visse politiske krefter i vårt eget land organiserte dette terrorangrepet ved hjelp av CIA og Mossad.»

Faktum er at terroristene hadde våpen og ammunisjon for hele 60 timer. Alt dette ble ikke brakt inn bare ved hjelp av en gummibåt. En stor mengde våpen var åpenbart blitt lagret i både Taj og Oberoi før terroristene kom til stedet. Dette faktum er vesentlig for granskningen, det hadde ikke kunnet skjedd uten samarbeid fra innsiden. Og selv om Tata mottok adekvate advarsler, nektet han å etterfølge sikkerhetskravene «for ikke å bry gjestene». Denne apatien førte hundrevis i døden.

Videre har Tata uttalt at han vil kontakte «eksterne byråer» (les: Mossad) for håndtering av intern sikkerhet. Privatiseringen av sikkerheten, forsvaret og hærstyrkene vil undergrave vår nasjonale sikkerhet. Ratan Tata har knyttet bånd til israelsk og amerikansk romfarts- og våpenindustri.

Vi står derfor ved vårt tidligere standpunkt om at visse politiske krefter i vårt eget land organiserte dette terrorangrepet ved hjelp av amerikanske CIA og israelske Mossad, som organiserte leie-terroristene fra Pakistan for angrepet på Mumbai. Et genuint terrorangrep var påkrevd for at:

 • India skulle alliere seg ytterligere med den USA-israelske kretsen, og hvert eneste terrorangrep har tjent denne agendaen. Det er ingen tvil om dette faktum. Hvert eneste terrorangrep isolerer og demoniserer indiske muslimer, og gir spillerom for taktikk av Bush- og Israel-typen.
 • Da den indiske elite tilslutt ble angrepet, nådde krigshissingen feberhøye proporsjoner, noe som aldri var tilfelle før Aam Aadmi fikk ta støyten.
 • USA sitter fast i en nederlagsdømt hengemyr i Afghanistan, og trenger hjelp fra indiske tropper for å kompensere for bortfallet av deres europeiske NATO-allierte, som nå hurtig forlater det synkende skipet. Sovjetunionen tapte krigen med 350.000 soldater, og USA har med sine 150.000 små sjanser. Man forsøker derfor alle muligheter for å få presset Pakistan til å føre krig i Afghanistan, og Mumbai-terroren tjener USAs interesser i regionen.
 • Hva verre er, er at Indias oppgave er å demme opp, true og føre krig hvis det trengs mot et kjernefysisk væpnet Pakistan. Krisen i regionen er skapt av USA, Saudi-Arabia, Israel og Pakistan, og vi bør så langt som mulig søke å unngå det amerikanske agnet, da dette bare vil spre ødeleggelsen og krigen til India og hele regionen.

For dem som mener denne teorien er langt ute, er det bare å studere operasjonene til CIA og Mossad inne i Pakistan.

Noen fakta:

 • Som alle vet har CIA dyptgående røtter i Pakistan.
 • ISI-sjefen, generalløytnant Shuja Ahmad Pasha, er utnevnt av USA.
 • Militærsjef Ashfaq Parvez Kayani er også utnevnt av USA.
 • USA blokkerte nylig forsøket fra den sivile regjeringen på å få kontroll over ISI og militæret, og det er faktisk USA som har aller størst innflytelse over disse sektorene, langt større enn den sivile regjeringen.
 • ISI og det pakistanske militæret er nummer 3 på listen over mottagere av økonomisk støtte fra USA, etter Israel og Egypt.
 • Gang på gang har CIA og Mossad organisert disse terroristgjengene for angrep i Bosnia, Tsjetsjenia, Kosovo, Afghanistan og deler av Sentralasia, i Sør-Amerika og andre deler av verden. Faktisk spilte Lashkar e Taiyaba (LeT) en rolle i Bosnia via ISI-CIA-nettverket. Alt dette er dokumentert, og tvilere er velkommen til å utfordre oss offentlig.
 • Den amerikanske skolen for trening av terrorister ligger ved Fort Benning i Georgetown. «School of the Americas» – også kalt «The Western Hemisphere School for Security Co-operation» (www.soaw.org). Dette er verdens fremste institusjon for terrortrening, og den er særlig beryktet i Sør-Amerika, som har fått smake den største støyten av USA-støttede dødsskvadroner.

Ettersom media nå med rette har luftet muligheten for Dawood Ibrahims medvirkning i terrorangrepet, må vi fortsette en grundig granskning av saken. Dawood jobber uten tvil for ISI og deres kriminelle aktiviteter, som spenner fra narko-terrorisme til hvitvasking og smugling. Alle disse faktorene bidrar til å skape en terrorindustri.

«Hvorfor la ikke CIA press på ISI og deres terroristgjenger om å avblåse angrepet?»

Det faktum som ikke beskrives, er at Dawood i lengre tid har vært en CIA-medhjelper. Ifølge en viktig artikkel av Jeremy Hammond, som er redaktør i det respekterte Foreign Policy Journal, har Dawood arbeidet for CIA-ISI spesielt med narkotikaoperasjonene deres i Afghanistan, Sentralasia og Europa. Den russiske skribenten Vladimir Radyunin har skrevet om CIAs rolle i den økende heroindyrkingen og -produksjonen i Afghanistan, og den trusselen dette utgjør for Russland på grunn av den utstrakte og økende tilgjengeligheten av raffinert heroin. Nettstedet ciadrugs.com vil gi deg alle de nødvendige referansene, hvis du måtte bry deg nok til å researche saken. Og det er bare en begynnelse.

Nariman House og den israelske faktor

Et spørsmål som stadig forundrer er hvorfor Nariman House ble angrepet. Hvorfor ble denne bygningen i Colaba angrepet? Det vanlige svaret er at de gikk etter jøder. Enig!

Men hvorfor ikke angripe det israelske konsulatet ved Nariman Point, bare en kilometer fra Oberoi, i stedet for å gå hele veien inn til Colabas bakgater, og til en bygning uten noen strategisk verdi? Det israelske konsulatet ville absolutt virke mer sannsynlig.

Vi mener jødene som ble drept ble pekt ut fordi de var ikke-zionister.

Det er to spor som peker i denne retningen:

 1. Under begravelsen nektet familien til de falne å legge det israelske flagget over kisten, og de sa opprørt at «vi er ikke zionister».
 2. Til tross for pågående insistering fra de israelske myndighetene, nektet Nariman House-familien å oppgradere sikkerheten i bygningen, da de sa de festet lit til sin Gud (Jahve). Faktum i saken var altså at Holtzberg-familien – i motsetning til de fleste jødiske familier som er ekstremt sikkerhetsfokuserte – nektet å iverksette selv det mest grunnleggende som selv vanlige Mumbai-innbyggere ville ha sett på.

For dem som bare har en grunnleggende kjennskap til historien om striden mellom zionistene og anti-zionistene blant jødene de siste 125 år, vil teorien og faktaene over gi god mening (les A. Lilienthal).

Det er derfor vår erklærte posisjon at det var Mossad som hadde angitt Nariman House som ett av målene for LeT-terroristene.

Vi fordømmer også rollen og de skiftende posisjonene til Pakistans regjering og militærvesen. Alt må settes inn på å ødelegge terrorinfrastrukturen til LeT og Jaish, uten utsettelser, og Hafeez Saeed og Azhar Mahmood, samt Dawood må arresteres og prøves og dømmes.

Problemet er at vi har å gjøre med regjeringene fra begge sider av grensen, som begge er nære allierte med den USA-israelske kretsen.

Vår utfordring er derfor å skape en genuint nasjonalistisk og anti-imperialistisk bevegelse i India og over hele regionen.

Spesifike etterretningsopplysninger

Det er en freidig løgn at RAW hadde feilet i sitt forsøk på å samle informasjon og advare regjeringen og de ulike forsvarsrelaterte sektorer. RAW avlyttet LeTs satellittelefoner, advarte om båten som la ut fra Karachi, fotograferte den samme båten fra spionflyet sitt, ga spesifike koordinater til marinen den 19. november, som til og med medførte at båten ble stanset, men sluppet gjennom på grunn av de falske ID-kortene som var utstedt i Probandar (Gujarat). RAW hadde angitt målene som Taj og Marriot, tidsrommet, 21-23, og både senteret og staten var klar over disse fakta. Spørsmålet er derfor: handlingslammelse eller delaktighet?

Interessant nok hadde CIA advart den indiske regjering om det kommende angrepet. Det grunnleggende spørsmålet er hvorfor CIA ikke advarte den sivile (pakistanske) regjering ledet av Zardari og Gilani, samt hvorfor de ikke la press på ISI og organisasjonens terroristgjenger om å avblåse angrepet.

Er ikke dette åpenbare spørsmål som vi burde stille?

Trekk dine egne konklusjoner!

Det er også andre spørsmål som vil dukke opp som del av vår «Folkegranskning», og som vi vil fortsette å dele med den folkelige offentligheten. Harde spørsmål som ikke stilles, og svar som helst vil forbli gravlagt.
.
Dette er oppgaven vi har foran oss, og sannheten vil seire.

Satyamev Jayate!

Organisatorer:
Sayeed Khan, Varsha V V, Amol Madame, Jagdish Nagarkar, Shridhar Shirsagar, Arif Kapadia, Chetna Birje, Reshma Jagtap, Jyoti Bedekar, Afaq Azad, Winnie Thomas, Tito Eapen, Avinash Kamble, Munawwar Khan, Harshawardhan Vartak, Ghazala Azad, Irfan Mulla, Inayat Gaurav Kariya, Hussain og Anil.

Oversatt fra Mumbai-bloggen Awami Bharat.