Professor Harrit ydmyker BBC

mai 25, 2013 by · Leave a Comment 

Dette private opptaket av et sensurert intervju BBC gjorde med den danske kjemiprofessoren Niels Harrit fra Københavns Universitet onsdag 11. mai 2011 for BBCs manipulerende propagandafilm «9/11 Ten Years On» viser ikke bare hvor lite BBC-intervjueren Michael Rudin vet og forstår om det som skjedde på Manhattan den 11. september, men også hvor politisk indoktrinerende den britiske statskanalen opptrer i en så bitter og politisert strid som oppgjøret om sannheten om 9/11.

Professor Harrit eier og ødelegger her BBC, og det er sant å si merkelig at mannen fremdeles er i live og har to fungerende kneskåler, gitt den massive mafia av voldsforherligende NATO-politikere og spesialagenter han er opp imot.

Både BBCs «Conspiracy Road Trip»-episode om 9/11 og «Conspiracy Road Trip»-episoden om 7/7 bruker det samme glatte, sleipe, manipulerende PR-trikset: På en busstur med sammenraskede busspassasjerer som liksom skal representere henholdsvis 9/11-skeptikere og 7/7-skeptikere, lar de den kjekkeste mannen i den første episoden og den søteste jenta i den andre, være den av skeptikerne som liksom forandrer mening i løpet av bussturen som følge av reiselederens — den irske komikerens — «overbevisende» argumenter og iscenesettelser.

De andre busspassasjerene — som ikke ombestemmer seg og begynner å tro på det offisielle eventyret — fremstår som enten dumme eller stygge — eller begge deler:

BBC 7/7 Genocidal War Propaganda

Den søteste jenta her viser seg å være en pengelens skuespiller og fotomodell — Layla Randle-Conde — som i 2010 spilte inn mykpornoproduksjonen «Cam Girl». Kanskje hun også lot seg betale av NATO-kringkasteren BBC til å spille en rolle som søt 7/7-skeptiker som tar til fornuften i løpet av en busstur med en kjekk, irsk komiker?

Dette er altså NATO-krigspropaganda på det absolutt laveste lave. Og alle briter må selvsagt betale for å bli løyet til av sine egne lisensfinansierte statlige medier.

Vi har nøyaktig den samme propaganderende elendigheten her i Norge, med det avskyelige NRK, som aktivt støtter opp om dolkestøtslegendene mot muslimene og tåkelegger holocaustet på muslimene etter 9/11 og 7/7 — som omfatter et sted mellom 2 og 9 millioner drepte muslimer. Man skulle ikke tro det gikk an, men det gjør det åpenbart, og jeg oppfordrer derfor alle nordmenn som fortsatt har fjernsynsapparat til å gå til sivil ulydighet og nekte å betale TV-lisens av overbevisningsgrunner.

Humanist lunacy from Didrik Søderlind

november 11, 2012 by · 5 Comments 

Metaskeptic «Humanist» editor Didrik Søderlind on NRK1 TV about 22/7: «One of the reasons that I was quite sure Anders Behring Breivik wasn’t a part of a network and that he must have done it all by himself, is that we know that no Norwegian rightwing extremists can keep their mouths shut, so it had to be just one man.»

Now, there are several things to note in this argument from the editor of «Humanist», but let’s start with the most serious mistakes:

1) Even if ABB should have been all alone about it, we know he couldn’t keep his mouth shut. The ministry’s audio phonelog disappearing and even the note written about the threats by the operator vanishing, was due to solid cooperation, not a lack of talking. Same thing with the Utøya threats at the Hegnar Online politics forum, that disappeared in its entirety on Wednesday 20th July 2011.

2) The rightwing extremist, national zionist ABB in no way kept his mouth shut, rather, he boasted about his foreign network: «Breivik claims the persons who in total were behind some 50 attacks in Europe since WW2 are the members of this [anti-communist resistance] movement.» according to Dagbladet.

3) It’s typical of zionist editors to argue that a foreign network was impossible because Norwegian zionists were eager to talk (to try to be as categorical as these zionist editors themselves).

4) The «Humanist» editor’s absolute belief in absolutes, and in absolutely homogenous groups within the labels he makes for them, probably also explains how it’s possible for him to believe that neither the first Manhattan Project (the atomic bomb) nor the second (the WTC demolition) were possible to carry out, as «someone would have talked», and America’s super-duper-free journalists and editors are simply foaming at their mouths at the thought of revealing 9/11. Extremist zionists are human beings, too, and human beings have a tendency to be diverse as individuals. Some talk and some keep their mouths shut.

5) You can believe when you are in your church!

6) Why does editor Søderlind think the police are filed as suspects by the families who lost their loved ones in the terror attacks of 22/7?

*

Metaskeptiker og Humanist-redaktør Didrik Søderlind på NRK1 om 22/7: «En av grunnene til at jeg var ganske sikker på at Anders Behring Breivik ikke var del av et nettverk og at han måtte ha gjort det alene, er at vi vet at ingen norske høyreekstremister klarer å holde kjeft, så det måtte være bare én mann.»

Det er flere ting å merke seg ved Humanist-redaktørens resonnement, men la oss starte med det aller grøvste:

1) Selv om ABB skulle ha vært helt alene, vet vi at han ikke klarte å holde kjeft. At departementets lydlogg er forsvunnet og notatet operatøren skrev ned truslene på forduftet, skyldes solid samarbeid, og ikke mangel på kjeftbruk. Likeledes med Utøya-truslene på Hegnar Onlines politikkforum, som forsvant i sin helhet onsdag 20. juli 2011.

2) Den høyreekstreme nasjonalzionisten ABB holdt nettopp ikke kjeft, men trakk tvert imot frem sitt utenlandske nettverk: «Breivik hevder at personene som totalt står bak et 50-talls angrep i Europa siden 2. verdenskrig utgjør denne [antikommunistiske motstands]bevegelsen.» ifølge Dagbladet.

3) Det er typisk for zionistiske redaktører å argumentere med at et utenlandsk nettverk var umulig grunnet norske zionisters snakkesalighet (for forsøksvis å være like kategorisk som de zionistiske redaktørene).

4) Humanist-redaktørens absolutte tro på absolutter, og på absolutt ensartede grupperinger innenfor båsene han snekrer opp, forklarer trolig hvordan det også blir mulig for ham og hans likesinnede å tro at hverken det første Manhattanprosjektet (atombomben) eller det andre (WTC-sprengningen) var mulig å gjennomføre, fordi «noen ville ha plapret», og USAs superduperfrie journalister og redaktører bare sikler etter å avsløre 9/11. Ekstreme zionister er også mennesker, og mennesker har det med å være forskjellige som individer. Noen plaprer og noen holder kjeft.

5) Tro kan du gjøre i kjerka!

6) Hvorfor tror redaktør Søderlind politiet er anmeldt av de etterlatte etter terrorangrepet 22/7?

Norwegian only: Det eksakte sitatet i kontekst er fra det drøye minuttet 23:00-24:15 i dette klippet: [youtube]

Konspirasjoner skjer hele tiden, og verdenshistorien og nåtiden er full av sammensvergelser; folk som har snakket sammen, skjulte maktbindinger osv. Det som kjennetegner den typen konspirasjoner som det snakkes om her, det er jo disse enorme konspirasjonene som er allmektige, som aldri gjør feil, hvor ingen plaprer osv.

Det som er så veldig typisk med de konspirasjonene som skjer i virkeligheten, er at folk hopper av, de ljuger osv, ikke sant? En av grunnene til at jeg var ganske sikker på, da det kom frem, da folk snakket om at Anders Behring Breivik var del av et nettverk og sånn, så, nei, han må ha gjort det alene, for det vi vet om norske høyreekstremister, det er at ingen av dem klarer å holde kjeft. Ikke sant, det må ha vært én mann.

Sånn at det er det som er så typisk her. Men jeg skjønner veldig godt at konspirasjonsteorier slår an, fordi verden er et veldig uoversiktlig og rotete sted, og de tingene konspirasjonsteoriene tilbyr deg, det er jo ikke bare et ganske ordnet univers, som er sånn nesten manikeisk, at det er det gode mot det onde, og sånn, men de tilbyr deg en helt spesiell plass; du er den eneste som har gjennomskuet det, og så er du omgitt av horder av hjernevaskede sauer, eller sheeple, som ikke forstår noen ting.

Nick Kollerstrom om Londonbombene

september 8, 2009 by · Leave a Comment 

Mandag 7. september kl 20.10 viste NRK2 den britiske BBC-mockumentaren «Conspiracy Files 7/7» – om Londonbombene 7. juli 2005. Programmet ble første gang vist på BBC2 30. juni i år, samme dag som Englands andre skeptiske bok om 7. juli ble lansert i London. Forfatteren av «Terror on the Tube» ble også taklet hardt og ufint av BBC, som ellers er kjent for fair play og balanserte, etterrettelige dokumentarfilmer.

For å gi Nick Kollerstrom en mulighet til å svare på beskyldningene i programmet NRK viste ikveld, har vi innhentet denne uttalelsen fra mannen bak den svært grundige boken «Terror on the Tube – Behind the Veil of 7/7».

JEG SKREV BOKEN «Terror on the Tube» fordi jeg mener USA/UKs militære etterretning manipulerer sinnene til det britiske folk, slik at krig skal bli akseptabelt. Dette bør vi aldri akseptere. Krigen er ikke nødvendig. Krigen var aldri gloriøs.

I løpet av min levetid har «fiendebildet» gått fra tyskerne til russerne og nå muslimene. Budskapet i boken min er at det britiske folk faktisk ikke trenger noen fiende. Men de falskflagg-terrorhendelsene som arrangeres og finner sted i all sin gru, er en IQ-test. Vi – folket – gis med det samme en fortelling om hvordan de skjedde. Med litt pirking begynner den fortellingen å falle fra hverandre. Det er en konstruert fortelling. Klarer du å se gjennom den? Det er det vesentlige spørsmålet! Sivilisasjonens overlevelse kan avhenge av dette.

Én ting er sikkert: Marsjeringen og marsjeringen «Stop the War»-bevegelsen står for, oppnår ingen verdens ting. Jeg håper boken min provoserer frem litt hissig diskusjon: Jeg vil at folk skal bli sinte for at de er blitt løyet for, og for at politikerne har forlatt Sannheten.

Jeg forteller om Londonbombene i lys av 9/11-hendelsen i New York, og hvordan det fortsatte med den grusomme logikken fra denne hendelsen. Muslimer sto ikke for noen av disse, etter mitt syn.

Jeg er ikke veldig religiøs, men jeg føler at de viktigste ordene i Bibelen for oss idag er: «Kjenn sannheten, og sannheten skal sette deg fri!» På kort sikt kan sannheten sette deg i en masse trøbbel, eller til og med i fengsel, men disse ordene fra Jesus Kristus er en påstand på lang sikt om hvordan menneskeheten kan unngå slaveriet.

Merkelig nok vil ikke folk diskutere boken jeg har skrevet, de viser i stedet umiddelbart tilbake til ting som skjedde for 60 år siden i Polen, som om dette var uendelig mye viktigere. Jeg finner også at de viser til dette ikke fordi de ønsker å diskutere noe som helst, men utelukkende for å levere en etisk forbannelse! Jeg antar dette er måten jeg «ødelegges» på av etablissementet, slik at boken min kan ignoreres. Men la oss være ærlige, jeg er en vitenskapshistoriker og moren min var kjemiker, så jeg kan kanskje unnskyldes for at jeg interesserer meg for den normale avlusingsteknologien som ble brukt i 2. verdenskrig? Etter utbruddet av tyfus i 1942, ble disse avlusings- («gass-») kammerne bygget i alle de tyske arbeidsleirene, der de ble brukt med insektdreperen Zyklon. Det forferdelige med mine meninger her, er at det for meg virker som klær, og ikke jøder, ble satt i disse kammerne. Folk er veldig sjokkerte når jeg sier dette, og går inn i en dyp taushet. Men jeg er optimist og tror at om få år vil det britiske folk være klare for å diskutere bevisene. Bevisene, og la oss være klare om dette, må være kjemiske: Veggene i Auschwitz husker hvor cyaniden ble brukt, den trengte rett inn i dem når den ble brukt, og det er en bemerkelsesverdig permanens i jerncyaniden som ble dannet.

Jeg hadde faktisk håpet at mitt universitet University College London (UCL) skulle godkjenne et prosjekt for videre veggprøver fra en polsk arbeidsleir (det trengte ikke være Auschwitz) for å måle cyanidrester, men det gjorde de ikke. De kastet meg ut! Jeg er trolig den første fra UCL-staben som er blitt utvist av ideologiske grunner.

Folk trenger sine mareritt. Et BBC-program i tre deler – «The Power of Nightmares» – gikk inn på dette. Jeg antar at jeg forsøker å fjerne folks favorittmareritt her, eller i det minste granske det grundig. Mine fiender ønsker ingen debatt, de arbeider direkte gjennom løgner og karaktermord. En moderne politiker manipulerer folk ved å spille på Frykt og Terror. Det er sånn han/hun får deg til å lytte. Han trenger frykten din. Fienden, om vi kanskje likevel trenger en fiende, er den krigsopprettholdende makten som produserer den Usannheten som rettferdiggjør krigen. Har du lagt merke til hvordan de prøver å hindre debatt og stemple ditt forsøk på å finne sannheten som en «konspirasjonsteori»?

Folk spør meg hvorfor i alle dager jeg sa ja til å være med i BBCs «Conspiracy files»-program om den 7. juli. Og ja, de løy og løy for å få meg til å si ja, og ja, tilgrisingen av navnet mitt mot slutten av programmet var uunngåelig – som alle hadde advart meg om hele veien. Over en ganske lang periode jobbet jeg med Tristan Quinn – programmets produsent – og teamet hans. Vi besøkte ulike 7/7-relaterte åsteder, og de filmet ham når han grillet meg om hva som var skjedd der og hvordan bevisene skulle tolkes. Han var hele tiden takknemlig overfor meg fordi så å si alle andre i den hjemlige «Sannhetsbevegelsen» knyttet til 7/7 hadde nektet å delta. Nærmest all den intelligente og interessante dialogen mellom oss som havnet på film ble klippet vekk – selvsagt. Men jeg må likevel si at denne prosessen, over mesteparten av et år, hjalp meg med å få skrevet boken. Spesielt «7/7-rettssaken» ved Kingston Crown Court i 2008, der de gjentatte ganger ba meg være tilstede. Jeg ble forøvrig ikke betalt for noe av dette. Så du må gjøre deg opp din egen mening, kjære leser: Dette «Kingston trial»-kapitlet som er temmelig sentralt var bare mulig å skrive fordi BBC-teamet hele tiden dro meg over dit (der jeg ofte var den eneste privatpersonen som var tilstede) og grillet meg hver kveld om hva det var som hadde foregått.

BBC er tross alt etablissementet. Og jeg kommer faktisk med noen rimelig direkte kommentarer om hvordan Tante Beeb har gått til sengs med krefter av Ren Ondskap, med den måten de konspirerte på i rapporteringen av hendelsene. Så jeg kan egentlig ikke klage.

NRK og Osamas tilståelse

november 13, 2008 by · 9 Comments 

Mens du idag kan få det du vil av NRKs nyhetssendinger kl 19 og 21 til odel og eie i MP4-format gjennom NRK Podkast, stiller det seg tilsynelatende helt annerledes om du skulle trenge nyhetsklipp fra tidligere år. Det er mildt sagt litt uoversiktlig og forvirrende.

Etter mail- og telefonkorrespondanse med en Mette Huck på NRKs kontor for arkivsalg, sitter jeg igjen med en masse spørsmål. Hun var for det første mer opptatt av hvem jeg var og hva jeg skulle bruke klippene til, enn hva jeg var ute etter og hva hun kunne hjelpe meg med. Og når hun endelig fikk med seg hva jeg ville ha, «måtte jeg forstå» at det liksom var mer vrient i og med at det hadde med Osama bin Laden å gjøre.

Jeg ville altså for researchformål og for muligens å skrive en artikkel som freelancejournalist se gjennom nyhetssendingene søndag kveld den 7. oktober 2001. Dette er dagen da bombene begynte å falle over Afghanistan som hevn for 9/11-angrepene, og også dagen da NRK gjentatte ganger fortalte oss at Osama i en filmet tale innrømte å ha stått bak disse angrepene.

Du kan altså idag uten å betale et øre i lisens laste ned hver eneste Dagsrevy-sending kl 19 og 21 i sin helhet som MP4-video direkte fra podkast.nrk.no fra fx Sør-Afrika, Australia eller Saudi-Arabia, helt gratis, lovlig og uavhengig av innholdet i disse sendingene.

På telefon med Mette Huck i NRKs arkivsalg får jeg forståelsen av at det vil være fryktelig dyrt og tidkrevende å få til det jeg vil, hvis det i det hele tatt kan la seg gjøre. Jeg må ta fri fra jobb eller sitte hos Mette i arbeidstiden for å se gamle nyheter på hennes kontor før klokken 15 og for den nette sum av ca 1200 kroner, for å få se det jeg vil.

Men som hun sier: Jeg kan også få en påsynskassett eller påsyns-DVD sendt hjem til meg. Det koster ikke stort mer enn 1500 kroner. Det eneste aberet her, er at alle innslag som NRK har kjøpt inn fra utlandet – les: videobilder av Osama – ikke kan legges på påsyns-DVDen, ifølge Mette Huck. Jeg spurte henne derfor om jeg kunne få innslagene om Osamas tilståelse *minus* al-Qaidas egne bilder av Osama, men dette var nå plutselig også utenfor det muliges domene, igjen ifølge NRKs Mette Huck.

Jeg vil nødig spekulere, men stiller meg nå uansett uforstående til at materiale som i 2008 kan lastes ned fullstendig gratis over hele verden, liksom skal være så umulig å få sett når det er 7 år gammelt og inneholder innkjøpt video fra utlandet. Det henger ikke på greip, og det fører til at jeg velger å prøve å snakke med noen andre i NRK, i håp om å få et annet svar fra et annet hode.

Jeg ønsker altså enkelt og greit å få tilgang til Dagsrevyen og Kveldsnytt for søndag 7. oktober 2001. Hvis det betales minuttpris for disse klippene, ønsker jeg kun innslagene som handler om Osama bin Laden og krigshandlingene mot Afghanistan.

TILLEGG 2008-11-18: Fra en utro tjener i NRK-systemet har vi fått ut denne teksten:

I en ekstrasending 7. oktober 2001 kl 2100 på NRK-TV spilles talen som George W. Bush holdt i anledning angrepene på Afghanistan i reprise fra tidligere på dagen. I den nevner han ikke Osama bin Laden direkte, men annonserer krigen mot terrorister og de som huser dem.

T Blair sier senere i sendingen i et opptak fra en pressekonferanse – on screen – og tekstet på norsk slik:

«Det finnes ingen tvil hos meg eller hos dem som har sett bevisene – deriblant etterretningsmateriale – at disse terrorangrepene ble utført av al-Qaida-nettverket og var klekket ut («masterminded») av Osama bin Laden og at hans nettverk er støttet av Talibanregimet inne i Afghanistan.»

Programleder i studio:

«Og ObL har nå for første gang innrømmet at han og hans organisasjon Al Qaida sto bak angrepet på USA 11. sept. Han sier i et intervju gjort etter angrepet på USA 11. sept at Taliban fortsetter terrorangrepene mot USA.»

Så vises et videoopptak av ObL – en face – med grått stenk i skjegget – som på meg virker som den ekte ObL – men med lyd som jeg ikke kan bedømme. Det er ikke noe intervju, men ObL som står rett mot kamera og snakker til kamera (statement). Dårlig kvalitet. Det er muligens sendt på Al jazeera (arabisk skrift i bildet) og gjengitt på CNN med CNNs logo nederst til høyre i bildet.. Lyden av ObL er dratt under en gebrokken mannsstemme som synes å oversette «på direkten» – altså mens ObL snakker, fordi han snakker stakkato som om han hele tiden må avvente hver setning som sies. Det er umulig å tyde ordene til ObL fordi den engelske stemmen er dubbet over.

Det framstår slik:

Først den norske midtøsten-eksperten Sidsel Wolds stemme over:

«Han som har Gud på sin side vil aldri tape – og jeg tror på profeten Muhammed og at han er den eneste – og på Allah, det sier ObL i dette opptaket som er gjort etter 11. sept.»

Så refererer den engelske simultanoversetteren utydelig på engelsk (fordi den engelske stemmen blander seg med ObLs. Dette er tekstet av NRK på norsk slik:

«Gud har sendt et angrep. Og det har rammet en av de beste bygningene. Amerika er fylt av frykt fra nord til sør, og øst til vest. Gud være lovet. Det Amerika får følt i dag er bare en liten del av det vi har fått føle i tiår.»

Så SW igjen:

«ObL sier at angrepene den 11. sept mot USA ble utført fordi landet støtter opp om Israels politikk og derved undertrykkelsen mot palestinerne.»

Tekstet:

«Så da sverdet kom til Amerika etter åtte år, så har hele verden grått for de kriminelle som har angrepet dem. Det er det minste som kan bli sagt om dem. De støttet drapet på ofrene.»

SW igjen:

«Verden er nå splittet opp i to leire, sier ObL. Det er de som tror og det er de vantro. Alle muslimer må stå opp for sin tro og kjempe for den. Den siste hilsen fra ObL i dette opptaket er følgende:»

Tekst fra engelsk voice over:

«Til Amerika, dets folk sier jeg følgende: Jeg sverger ved min store Gud. Amerikas innbyggere vil ikke føle seg sikre med mindre vi vil føle oss sikre i vårt land eller i Palestina.»

I studio rett etter går man over til å snakke (med Bjørn Hansen som ekspert) om hvordan USAs angrep arter seg militært, virkningene på sivilbefolkningen og hvor lenge denne krigen vil vare. ObL-videoen blir ikke kommentert så langt jeg har sett av sendingen.

Så langt vår kjære Deep Throat i kringkastningen. Å dømme etter CIAs gjengivelse av den samme Osama-talen – her oversatt til norsk av undertegnede – innrømmer ikke Osama noe som helst. At det hadde vært beleilig for NRK dersom han hadde tatt på seg all skyld samme dag som bombingen av Afghanistan startet, er temmelig klart, men uansett en helt annen sak: Man feiloversetter ikke en påstått innrømmelse uten å dementere dette grundig i etterkant.

Al-Jazirah sender bin Ladens tale om USA-angrepene

Doha Al-Jazirah Satellite Channel Television på arabisk, 1825 GMT 07 okt 01

[Tale ved Osama bin Laden den 7. oktober — opptak]

[FBIS-oversatt tekst] Gud være lovet, og vi vender oss til ham for hjelp og tilgivelse. Vi søker tilflukt i Herren for våre synder og onde gjerninger. Den Gud veileder er rett ledet, mens den som Gud overlater til seg selv, ikke vil finne noen beskytter som leder ham inn på rett vei. [Koranvers] Jeg bevitner at det ikke er noen annen Gud enn Gud, samt at Muhammed er Hans slave og Profet. Den allmektige Gud traff USA på det mest sårbare punktet. Han ødela landets største bygninger. Priset være Gud. Her er USA. Det var fylt med frykt fra nord til sør og fra øst til vest. Priset være Gud.

Det USA smaker idag er en veldig liten ting sammenlignet med det vi har smakt de siste tiårene. Vår nasjon har fått smake denne ydmykelsen og forakten i over 80 år. Dens sønner drepes, dens blod spilles, dens hellige steder angripes, og den styres ikke slik Gud har bestemt. Til tross for dette er det ingen som bryr seg. Når den allmektige Gud har hjulpet en konvoi av muslimer, islams spydspiss, så har Han hjulpet dem med å ødelegge USA. Jeg ber den allmektige Gud om å heve deres status og gi dem Paradiset. Han er den ene som er i stand til å gjøre dette.

Når disse forsvarte sine undertrykte sønner, brødre og søstre i Palestina og i mange muslimske land, ropte hele verden. De vantro ropte, fulgt av hyklerne. En million irakiske barn har dødd så langt i Irak, selv om de ikke hadde gjort noe galt. Til tross for dette, hørte vi ingen fordømmelse fra noen i verden, eller en fatwa fra de styrendes skriftlærde. Israelske stridsvogner og beltekjøretøy tar seg også inn og skaper kaos i Jenin, Ramallah, Rafah, Bayt Jala og andre muslimske områder, og vi hører ingen hevede røster eller handlinger. Men dersom sverdet faller i USA etter 80 år, løfter hykleriet sitt hode i sorg over døden til disse morderne som tuklet med blodet, æren og de hellige stedene til muslimene. Det minste man kan beskrive disse menneskene som, er moralsk depraverte. De forfekter det falske, støtter slakteren mot offeret, og undertrykkeren mot det uskyldige barnet. Måtte Gud utmåle dem den straff de fortjener.

Jeg sier saken er klar og tydelig. I etterkant av denne hendelsen, og nå som ledende talsmenn i USA har talt, først Bush, føreren av verdens vantro, og hver den som støtter ham, enhver muslim burde ile til og forsvare sin religion. De kom ut i arroganse med sine menn og hester og satte selv de landene som tilhører islam opp mot oss. De kom ut for å bekjempe denne gruppen av mennesker som erkjente sin tro på Gud og nektet å frasi seg sin religion. De kom ut for å bekjempe islam [uklare ord] i terrorismens navn. Hundretusenvis av mennesker, unge og gamle, ble drept på det mest fjerntliggende stedet på jord i Japan. [For dem] er ikke dette en forbrytelse, men snarere et diskuterbart emne. De bombet Irak og anså dette som et diskuterbart emne. Men da et dusin mennesker fra deres side ble drept i Nairobi og Dar Al-Salam, ble Afghanistan og Irak bombet og alle hyklerne støttet de vantros fører, støttet vår tids Hubal [et av de viktigste idolene som ble dyrket av hedninger før islam], nemlig Amerika og dets støttespillere.

Disse hendelsene delte hele verden i to regioner — en med tro der det ikke er noe hykleri, og en annen med vantro, som vi håper Gud vil beskytte oss mot. Troens og forandringens vinder har feid og fjernet falskheten fra [den arabiske] halvøya til Profet Muhammed, måtte Guds bønner være med ham. Når det gjelder USA og dets folk, har jeg disse få ordene: Jeg sverger ved den allmektige Gud som reiste himmelen uten søyler at hverken USA eller han som bor i USA vil få oppleve trygghet før vi kan se trygghet som en realitet i Palestina og før de vantros hærer forlater Muhammeds land. Måtte Guds fred og velsignelse være med ham.

Gud er stor og ære til islam. Måtte Guds fred, barmhjertighet og velsignelser være med deg.

[Kildebeskrivelse: Doha Al-Jazirah Satellite Channel Television på arabisk —
uavhengig TV-stasjon finansiert av Qatars regjering]

TILLEGG 2008-11-24: Ebbe Ording i NRK Fakta bekrefter pr mail at det var han som bisto 9/11 Truth Norge med research i forbindelse med hva som ble sagt i NRK TVs ekstrasending kl 21.00 søndag 7. oktober 2001.